Ekonomi Haberleri

Betam Araştırma: 1Ç büyüme çok düşük çıkacak

Ozan Bakış, Gökhan Dilek

Katılaşan Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara nazaran 2021 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,5 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış bilgilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Öncü göstergeler bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran çoğunlukla artış kaydederken mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış göstergelerin çeyrekten çeyreğe artışlarında ibre negatife dönmektedir. Keza kimi öncü göstergelerde hem yıllık hem de çeyreklik bazda önemli daralmalar yaşandığını saptıyoruz.

Tüketim harcamalarında karışık manzara

2021 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğge kıyasla sağlam ve dayanıksız tüketim malları (yüzde 7,0 ve yüzde 1,3 büyüme) hariç tüm öncü göstergelerde küçülme kaydedilmiştir. Mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış bilgilerle yaptığımız kestirime nazaran ÖTV yüzde 15,9, ithal tüketim malları yüzde 4,7 ile en sert daralan tüketim göstergeleri olurken konut ve tüketici kredileri ise sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 2,5 azalmıştır.

Kıyaslamayı bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yaptığımızda ise yalnızca ithal tüketim malları dışında (yüzde eksi 11,1) bütün kalemlerde artışlar yaşandığını görüyoruz. En kıymetli büyümeler tüketici kredileri ve konut kredilerinde sırasıyla yüzde 17,3 ve yüzde 16,9 olurken ÖTV’de yıllık artış yüzde 10,7, güçlü tüketim mallarında ise yüzde 9,8 oranındadır. Kamu tüketim harcamaları ise neredeyse sabit seyretmiştir.

Yatırım harcamalarında daralma işaretleri

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış dataya nazaran, 2021 yılının birinci çeyreğinde yatırım öncü göstergelerinde orta malı sanayi üretim endeksi (yüzde 4,9 büyüme) ve yatırım malı kapasite kullanım oranı (yüzde 1,5 büyüme) haricinde kıymetli azalmalar görülmektedir.

Perakende dal stoklarında yüzde 5,9, ticari kredilerde yüzde 3,6 ve kamu yatırım harcamalarında ise yüzde 2,7 küçülme olacağını iddia ediyoruz.

Kıyaslamayı bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran yaptığımızda ise yatırım göstergelerinin kimilerinin birbirinden büsbütün farklı hareket ettiklerini görmekteyiz. Kamu yatırım harcamaları yüzde 59,0 ile şaşırtan bir küçülme yaşarken ticari krediler yüzde 23,8 ile son derece süratli bir artış kaydetmiştir. Son 3 aydaki üretim hacminde ise yüzde 13,9 ile

önemli bir büyüme görülmektedir.

Genel kıymetlendirme 2020Q4 2021Q1

GSYH kestiriminde kullandığımız öteki mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış değişkenlerin birçoklarında artışlar olacağını iddia ediyoruz. En dikkat alımlı büyüme sayıları gelecek 12 ay yatırım beklentisinde yüzde 4,8 ve imalat sanayi üretim endeksinde yüzde 2,5 ile gerçekleşirken perakende kesimi fiyat beklentisi yüzde 5,6, elektrik tüketimi ise yüzde 0,3 azalmıştır.

Geçen yılın birebir periyodu ile kıyaslandığında, hizmet dalına olan talep ve kapasite kullanım oranının çeyrekten çeyreğe büyümesinin bilakis yıllık bazda sırasıyla yüzde 15,0 ve yüzde 0,2 daraldığını  görüyoruz. Yıllık bazdaki en kıymetli artışlar gelecek 12 ay yatırım beklentisi ve elektrik tüketimidir .

Katılaşan Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara nazaran 2021 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki yılın birebir çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5,5 oranında

büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış bilgilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2021 yılının birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 genişleyeceğini öngörüyoruz.

Tablo ve öteki paragraflar için link burada

FÖŞ anlattı: FED ve Yellen Türkiye ve Gelişen Piyasaları Ateşe Attı

Dış ticaret tahlili: Mart’ta ihracat güçlü artış gösterdi

Dr Fulya Gürbüz anlattı: Dış Borç Stoğu neden artıyor? Tesirleri neler?