Piyasalar

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Nisan’da geriledi

Bloomberg HT Tüketici İtimat Ön Endeksi Nisan ayında yüzde 7,66 geriledi. Bloomberg HT Tüketim Eğilim Ön Endeksi de yüzde 7,69 azalarak 34,66 olarak kaydedildi

Bloomberg HT Tüketici İnanç Ön Endeksi Nisan ayında bir evvelki ayın sonuncu endeksine nazaran yüzde 7,66 azalarak 60,12 kıymetini aldı.

Endeksin ayrıntılarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ait beklentilerinde gerileme olduğu görüldü.

Pandemi hadise sayılarındaki sert artışlar ve buna bağlı olarak gündeme gelen kapanmalar, finansal piyasalardaki iç ve dış kaynaklı gerilim ile enflasyondaki yükselme eğilimi inancı olumsuz etkilemiş göründü.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir evvelki aya nazaran yüzde 8,15 azalarak 71,78 pahasını aldı.

Öbür taraftan, içinde bulunduğumuz periyodun sağlam tüketim malları ile araba ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilim Ön Endeksi ise yüzde 7,69 azalarak 34,66 olarak kaydedildi.

Bilgiler endeksin Ocak ayı sonrası başlayan düşüşünü sürdürdüğünü gösterdi.