Borsalar

Borusan, zorlu geçen 2020 yılından 26,1 milyar TL ciro ile çıktı

Pandemi nedeniyle zorluklarla geçen 2020 yılını tamamlayan Borusan Holding, küme şirketlerinin performansıyla finansallarını güçlendirdi. 2020 faaliyet devrini 26,1 milyar TL ciro ve 29,6 milyar TL toplam etkin büyüklük ile tamamlayan Küme, 2021 – 2023 devrinde 5,9 milyar TL yatırım yapmayı hedefliyor.

Borusan Holding, 2020 yılı faaliyet raporunu paylaştı. Pandemi periyodu sebebiyle belirsizlikler ve çeşitli zorluklarla geçen yılı başarılı bir halde tamamlayan Borusan Holding, evvelki yıla kıyasla finansallarını güçlendirdi.

2020 yılında pandemi esaslı dönüşümleri tetiklerken, adımlarını 2018 yılında atmaya başladığı dijitalleşme seyahatinde kıymetli bir aralık kat eden Borusan, pandemide yatırımlarının sonuçlarını elde etti. Bu değişimi yalnızca dijital bir yenilik değil tıpkı vakitte kültürel bir kabuk değiştirme olarak kabul eden Borusan, insan kaynakları süreçlerinden iş yapış hallerine kadar pek çok alanda alışılagelmiş sistemlerini değiştirdi.

Pandemide birliğe, beraberliğe ve şeffaflığa kıymet veren Borusan Holding, Bir arada Aşacağız felsefesini benimsedi ve ‘çalışanımı, işimi, paydaşımı korurum’ anlayışıyla çok katmanlı tedbirler aldı. COVID-19 salgınına karşı şimdi Türkiye’de hadise görülmeden evvel önlem almaya başlayan Borusan Holding, hayata geçirdiği Borusan Dayanışma Platformu ile örnek projeleri tüm paydaşlarına sundu. ‘Çalışanımı korurum’ kapsamında Borusan Kümesi Kriz Komitesi ile pandeminin birinci gününden itibaren çalışanlarıyla nizamlı ve şeffaf bir irtibatta olurken, uzaktan çalışma sürecinde gereksinim duyulabilecek her türlü gelişim takviyesini Borusan Akademi ile sağladı. ‘İşimi korurum’ diyerek işin sürdürülebilirliği için fizikî çalışma ortamları risklerden uzak tutulurken dijital kanallar ile en uzaktaki çalışma arkadaşlarıyla bile tecrübeler paylaşılarak sinerji bozulmadı. ‘Paydaşımı korurum’ diyen ve bu şiddetli süreçte paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getiren Borusan, toplumsal sorumluluk şuuruyla sıhhat ve eğitim dalına katkıda bulunacak çalışmalar yaptı.

Pandemide toplumsal yarar çalışmaları devam etti

Borusan Kocabıyık Vakfı, global salgında öğrencilerin eğitime uzak kalmaması için 3.850 tablet ve bilgisayar takviyesi sağlarken 2020 faaliyet periyodunda 202 öğrenciye burs sağladı. Borusan Holding, “Askıda Ne Var” Toplumsal Teşebbüs platformu iş birliğiyle başlattığı #AskıdaEğitimVar Projesi ile uzaktan eğitime erişimde zorlanan 11.290 üniversite öğrencisine erişim sağladı. COVID-19 pandemisi periyodunda Borusan Okyanus Gönüllüleri, çalışanlarla dayanışma sağlamak için istekli olarak yetkinliklerini online ortamda paylaştı. 2020 yılında 1.000’i aşkın istekli çeşitli projelerde yer alırken, Borusan çalışanları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri doğrultusunda 40 projede 16.500 saat istekli olarak çalıştı. Borusan Sanat ve Borusan Contemporary, sanatın pandemide kesintisiz olarak devam etmesi için çalışmalarda bulundu. Borusan Sanat, çeşitli dijital platformlar üzerinden konserlerini fiyatsız olarak ulaştırırken Borusan Contemporary stantlarını 2020 yılında toplam 6.266 kişi fiziki olarak, 78.491 kişi ise dijital platformlar aracılığıyla izledi. 2020 faaliyet periyodunda de odaklandığı kesimlerde iş hacmini ve yüksek kârlılığını koruyan Borusan Holding, dijital dönüşüm ve Ar-Ge yatırımlarına da muvaffakiyetle devam etti.

Borusan Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurumsal ve ferdi seviyede benimsenmesi emeliyle kurmuş olduğu “Borusan Eşittir Platformu” kapsamında 5 Mart 2020’de “Cinsiyet Gözlüğü Programı” devreye alındı. Program ile Borusan Grubu’nda bağlantı, işe alım, terfi, performans yahut fiyatlandırma hususlarında siyaset ve unsurlar tanımlandı ayrıyeten Küme amaçları belirlendi. Borusan Eşittir Platformu’nda ayrıyeten “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Hane İçi Şiddet Rehberi”ni hazırladı. Bir referans kaynağı niteliğinde olan Rehber’in, yönetici ve çalışanlara yol göstermesi, hane içi şiddetin kaynaklarının fark edilmesini kolaylaştırması ve bu taraftaki Borusan Küme siyasetleri kapsamında şiddete maruz kalanlara dayanak vermesi ve garanti sağlaması hedeflendi.

Borusan Holding İdare Heyeti Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2020 yılının hepimizin hayatını bir halde değiştirdiğini söz ederek: “Alışkanlıklarımızdan vazgeçtik, sevdiklerimizden, toplumsal hayatımızdan uzak kaldık, çeşitli zorluklar yaşadık. Belirsizliklerle başlayan ve eskiye dönüşe, sıhhate kavuşmaya dair beklentilerle devam eden bu süreç hepimize bir şeyler öğretti. Aşı ruhsatlandırma haberleri, pandeminin kitle bağışıklığını beklemeden dizginlenmesi açısından umut ışığı olurken, dijital dönüşüm sürecinin sağladığı imkanlar hem şirketlerin hem de bireylerin ömür döngüsünün kesintisiz bir biçimde sürmesini sağladı. Borusan Holding olarak bizim ise bu güçlü devirde “çalışanlarımızı, paydaşlarımızı ve işimizi” muhafaza amacı doğrultusunda başarılı bir imtihan verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da 200 yıllık şirket olma vizyonumuzla çalışmalarımıza tüm süratimizle devam edeceğiz” dedi.

Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, 2020 faaliyet devrinde başarılı finansal ve operasyonel sonuçlara ulaştıklarını belirtti. Kümenin toplam cirosunun 26,1 milyar TL seviyesini aştığını tabir eden Kafadar, faaliyet ve vergi öncesi karın 2,6 milyar TL 

2020’de 29,6 milyar TL faal büyüklüğe ulaşıldı

Borusan Holding, pandemi sürecinde başarılı finansal sonuçlara imza atarak, 2020 faaliyet devrini 26,1 milyar TL net satış ve 29,6 milyar TL toplam faal büyüklük ile tamamladı. 2019 yılındaki satış ise 22 milyar TL idi. Üretim gücüyle 2020 yılında 8,1 milyar TL bedelinde ihracat gerçekleştiren Borusan Holding, global belirsizliğe karşın 2021-2023 devrinde 5,9 milyar TL seviyesinde yatırım yapmayı hedefliyor. 3 kıtada 12 ülkeye yayılan global faaliyetleriyle öne çıkan Holding, küme şirketleri özelinde de değerli başarılara imza attı.

200 yıllık şirket olma vizyonu

Sürdürülebilirliği iş sürekliliği ve sürdürülebilir karlılığın ötesinde uzun vadeli bedel yaratma süreci olarak gören Borusan, 200 yıllık şirket olma vizyonuyla sürdürülebilirliği iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında ele alıyor. Borusan, sürdürülebilirilik stratejileri kapsamında hem küme şirketlerinin önceliklerinden besleniyor hem de geleceğe uygun iş modellerini tasarlama yolunda kapsayıcı bir bakış açısı sunuyor. 77 yıldır odağına insanı alan Borusan Holding, sürdürülebilirlik yaklaşımlarında da insanı merkezinde tutuyor. Bu başlıktaki en öncelikli husus inançlı çalışma ortamı ve toplumsal yarar olurken çalışma ortamının sıhhat ve güvenliğinin yanı sıra çalışanların da yeterli olma hallerine, yetkinlik gelişimleri ve değişen iş dünyasına ahenk sağlamalarına da ehemmiyet veriliyor. İklim başlığında bilhassa sera gazı salımlarını engellemenin yanında 2030 yılına kadar karbonsuz iş modellerine sahip olmak için gayret sarf edilirken çevresel etkiyi azaltmak ve ortadan kaldırmak holdingin ana amaçları ortasında bulunuyor. İnovasyon tarafında bilhassa yenilikçi eser ve hizmetlerin yanında geleceğe uygun iş modelleri, sürdürülebilirlik için inovasyon üzere yaklaşımlarla katma bedel yaratılması hedefleniyor.

İnsan ve inovasyonu bir ortaya getirerek geleceğin iş modelleri konusunda da çalışmalar yapan Borusan Holding, IQ ile EQ’yu (Entelektüel Zeka ve Duygusal Zeka) bir ortaya getirerek yaratıcı zekayı süreçlerine daha fazla entegre etmeye hazırlanıyor. Bu biçimde endüstriyel gelişimin, toplumsal, ekonomik ve toplumsal refahın mümkün olabileceğine inanan şirket, yeni çağın gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalar yapıyor. Aktüel eğitim programlarından, yaratıcı uygulamalara, tüm düzeyler için yetişmiş ve donanımlı çalışanların yetiştirilmesi için çalışmalar yürüten Borusan Holding, yaratıcı zeka konusunda teşvik edici projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Borusan Kümesi 2020 Faaliyet Raporu’na 2020 BorusanHoldingFaaliyetRaporu linkinden ulaşabilirsiniz