Dış Ticaret Endeksleri | İhracat birim değer endeksi %6,9 arttı

İhracat ünite kıymet endeksi Şubat ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %6,9 arttı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %8,4, ham hususlarda (yakıt hariç) %12,1 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,7 artarken, yakıtlarda %1,6 azaldı.

İhracat ölçü endeksi %2,6 arttı

İhracat ölçü endeksi Şubat ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %2,6 arttı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %1,2 azalırken, ham hususlarda (yakıt hariç) %32,8, yakıtlarda %12,6 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,9 arttı.

İthalat ünite bedel endeksi %10,3 arttı

İthalat ünite paha endeksi Şubat ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %10,3 arttı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %12,6, ham hususlarda (yakıt hariç) %30,6 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,6 artarken, yakıtlarda %8,6 azaldı.

İthalat ölçü endeksi %0,7 azaldı

İthalat ölçü endeksi Şubat ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %0,7 azaldı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %6,1 ve yakıtlarda %3,9 azalırken, ham unsurlarda (yakıt hariç) %1,4 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,3 arttı.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ihracat ölçü endeksi %5,5 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2021 Ocak ayında 139,0 olan ihracat ölçü endeksi %5,5 azalarak, 2021 Şubat ayında 131,3 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2020 Şubat ayında 122,1 olan ihracat ölçü endeksi %2,6 artarak, 2021 Şubat ayında 125,4 oldu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ithalat ölçü endeksi %1,0 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2021 Ocak ayında 111,6 olan ithalat ölçü endeksi %1,0 azalarak, 2021 Şubat ayında 110,5 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2020 Şubat ayında 102,5 olan ithalat ölçü endeksi %0,7 azalarak, 2021 Şubat ayında 101,8 oldu.


Dış ticaret haddi 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak gerçekleşti

İhracat ünite bedel endeksinin ithalat ünite kıymet endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Şubat ayında 98,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3 puan azalarak, 2021 yılı Şubat ayında 95,1 oldu.