Dolar Mevduat Faizleri Yükseliyor…

Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 29 Nisan haftasında bir evvelki haftaya nazaran 3 baz puan azalışla %15,65 olurken dolar mevduat faizi 9 baz puan artışla %1,12 ve Euro mevduat faizi 4 baz puan artışla %0,53 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise tıpkı haftada bir evvelki haftaya nazaran 127 baz puan artışla %21,92 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 5 baz puan artışla %18,47; taşıt kredi faizleri 41 baz puan azalışla %24,35 ve gereksinim kredi faizleri 90 baz puan artışla %28,20 olarak gerçekleşti.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı birebir haftada 108 baz puan artışla %5,14 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 50 baz puan artışla %3,95 oldu.

Ticari kredilere uygulanan mevduat spreadi TL için %6,27 olurken Dolar ve Euro için sırasıyla %4,02 ve %3,42 oldu. TL ticari kredilerdeki mevduat spreadi dolar ve Euro kredilere uygulanan spreadin üstünde seyretmeye devam ediyor.

2018 Ağustos ayı sonrasında süratle tırmanışa geçen kredi ve mevduat faizleri 2019 Temmuz ayından itibaren TCMB’nin faiz indirimleriyle birlikte düşüş trendine girmiştir. Covid-19 önlemleri kapsamında başlatılan genişleyici siyasetler yeni olağana dönüşle birlikte kademeli olarak sıkılaştırılmaya başlanmış ve TL faizlerde üst taraflı bir hareket olmuştur. TCMB, kurdan gelen baskıları hafifletmek ve iktisat üzerinde döviz kurunun yarattığı daraltıcı etkiyi azaltmak maksadı ile gösterge faizini artırmaktadır.

BMD