Ekonomi Haberleri

Dünya ekonomisi iklim değişikliği sebebiyle yüzde 18 küçülebilir!

Swiss Re’nin Yeni İklim İktisadı Endeksi, gerilim testi tahlili gerçekleştirerek, iklim değişikliğinin dünya iktisadının %90’ını oluşturan 48 ülkeyi ne halde etkileyeceğini kıymetlendiriyor ve bu iktisatların iklime karşı dirençliliklerini sıralıyor.

Endekste iklim değişikliğinin yaşanmadığı bir dünya senaryosuyla farklı senaryolar karşılaştırılarak, 2050 yılına gelindiğinde iklim değişikliğinin global ölçekte GSYİH’ye tesirini pahalandırıyor:

– Rastgele bir hafifletici tedbir alınmadığı durumda %18 GSYİH kaybı

– Paris Mutabakatı maksatlarına ulaşıldığı durumda %4 GSYİH kaybı

Araştırmaya nazaran en çok Asya’da yer alan ülkelerin ekonomileri etkileniyor. İklim değişikliğinin tesirlerinin en şiddetli yaşanacağı senaryoda Çin, GSYİH’sinin yaklaşık %24’ünü kaybetme riski taşırken, dünyanın en büyük iktisadı ABD’nin GSYİH’sinin yaklaşık %10’u, Avrupa’nın ise yaklaşık %11’i risk altında bulunuyor.

Türkiye ise Paris Anlaşması’na uyumlu gayeler benimsemesi halinde GSYİH’de kayıp riskini %2,5 ile sınırlandırabilirken, tedbir alınmadığı takdirde, GSHİY’nin yaklaşık %10,3’ünü kaybetme riski taşıyor.

Tedbir alınmadığı takdirde dünya iktisadı iklim değişikliği sebebiyle %18 küçülebilir

Global iktisadın karşılaştığı uzun vadeli tehditlerin en büyüğünü iklim değişikliği oluşturuyor. Rastgele bir hafifletici tedbir alınmadığı durumda, global sıcaklıkların 3°C’nin üzerinde artması mümkün görünüyor. Bu durum, dünya iktisadının önümüzdeki 30 yıl içerisinde %18 küçülmesi anlamına geliyor. Swiss Re Enstitüsü tarafından oluşturulan İklim İktisadı Endeksi, Paris Anlaşması’nda belirlenen maksatlara ulaşmak hedefiyle kararlı adımların atılması durumunda global iktisat üzerindeki baskının azalabileceğini gösteriyor. Bu senaryo, günümüzde sunulan taahhütlerin güçlendirilmesini gerektiriyor. Net sıfır emisyonlu iktisada geçişin hızlandırılmasında kamu kurumları ve özel bölümün kıymetli rol oynaması gerekiyor.

Swiss Re Enstitüsü, dört farklı sıcaklık artışı senaryosu uyarınca, 48 ülkenin iktisadının iklim değişikliğinin süregelen tesirlerinden ne formda etkileneceğini kıymetlendirmek üzere gerilim testi formülünü uyguluyor. Global ısınma, hava şartlarına bağlı doğal afetlerin tesirini şiddetlendirdiği için, önemli gelir ve verimlilik kayıplarına yol açabiliyor.  Örneğin, deniz düzeyinin yükselmesi, verimli biçimde kullanılabilecek toprakların kaybına neden oluyor ya da ısı artışı eser kaybına sebep olabiliyor. artan sıcaklıklardan en fazla Ekvatoral bölgelerdeki gelişmekte olan ülkelerin etkileneceği öngörülüyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin GSYİH’si 30 yıl içerisinde %10’luk kayıp yaşayabilir

Global ısınmanın 3,2°C artış gösterdiği olumsuz senaryoda Çin’in, yüzyılın ortasına kadar GSYİH’sinin yaklaşık dörtte birini (%24) kaybetmesi öngörülüyor. ABD, Kanada ve İngiltere ekonomilerinin hepsinin yaklaşık %10’luk kayıp yaşaması bekleniyor. Isı artışından Avrupa biraz daha fazla etkileniyor (%11).  Finlandiya yahut İsviçre üzere ülkelerin ekonomileri daha az etkilenirken (%6), Fransa yahut Yunanistan üzere ülkelerin ekonomilerinde ise daha fazla (%13) tesirli olacağı öne sürülüyor.

Swiss Re Enstitü’sünün İdare Heyeti Lideri Thierry Léger, “İklim riskleri; toplumların, şirketlerin ve bireylerin tamamını olumsuz etkiliyor. 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun, bilhassa iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerde artış göstererek, yaklaşık 10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu durum, risklerin azaltılması ve net sıfır gayesine ulaşılması hedefiyle çabucak harekete geçmemizi gerektiriyor. Kısa vakit evvel yayınladığımız biyolojik çeşitlilik endeksimizde, tabiat ve ekosistem hizmetlerinin iktisada kıymetli yarar sağladığını ortaya koyuyoruz. Fakat bu kaynaklar tıpkı vakitte ağır tehdit altında bulunuyor. Bu nedenle iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı, sağlıklı bir iktisat ve sürdürülebilir geleceğin sağlanması için bir ortada ele almamız gereken zorluklar” diyor.

İklim İktisadı Endeksi, iklim değişikliğine karşı dirençlilik bakımından ülkeleri sıralıyor

Swiss Re Enstitüsü, her bir ülkenin iklim risklerinden kaynaklanan ekonomik tesirini değerlendirmenin yanı sıra, bu ülkeleri çok kuru ve yağışlı hava şartlarına karşı savunmasızlığına nazaran sıralandırıyor. Enstitü birebir vakitte ülkelerin, iklim değişikliğinin tesirleriyle uğraş etme kapasitesini de kıymetlendiriyor. Bu bulgular bir ortaya getirilerek, ülkelerin iklim değişikliğinin tesirlerine karşı direncinin sıralaması oluşturuluyor.

Sıralama, GSYİH tesir tahliliyle benzeri bulgular sunuyor. Tahlil, iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla etkilenen ülkelerin, çoklukla, artan global sıcaklıkların tesirlerine ahenk sağlamak ya da tesirlerini azaltmak üzere en az finansal kaynağa sahip ülkelerle birebir olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda en kırılgan ülkeler ortasında Malezya, Tayland, Hindistan, Filipinler ve Endonezya yer alıyor. ABD, Kanada, İsviçre ve Almanya’nın da ortalarında bulunduğu kuzey yarımkürede yer alan gelişmiş ülkeler, en az kırılganlık gösteren ekonomiler olarak öne çıkıyor.

Kamu ve özel bölüm, iklim değişikliğiyle uğraşın hızlandırılmasında kıymetli rol oynuyor

Swiss Re Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tahlilinin öne çıkan bulguları göz önünde bulundurulduğunda, iklim değişikliğiyle çabanın gerekliliği tartışılmaz. Atmosfere en fazla karbon salan ülkeler tarafından atılan adımlar, iklim maksatlarına ulaşma yolunda ehemmiyet taşıyor. Kamu ve özel kesim, bilhassa global ısı artışını 2°C ile sınırlamak için hayati ehemmiyet taşıyan sürdürülebilir altyapı yatırımlarına yönelik dönüşümde kolaylaştırıcı rol oynayarak bu dönüşümü hızlandırabilir. Uzun vadeli yükümlülükler ve taahhüt edilen uzun vadeli sermayeler göz önüne alındığında, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri üzere kurumsal yatırımcıların oynayacağı rol öne çıkıyor.

Swiss Re Enstitüsü’nün Baş Ekonomisti Jérôme Haegeli, “İklim değişikliği sistemik bir risk ve sırf global ölçekte ele alınabilir. Şimdiye kadar çok az ilerleme kaydedildi. Hükümetlerin ve özel kesimin net sıfır emisyon amaçları kapsamında şeffaflık ve saydamlık hususları değer taşıyor. Düşük karbonlu bir iktisada geçiş, lakin kamu ve özel dalın bir ortada hareket etmesiyle mümkün olabilir. Kırılgan ekonomilere finansal akışların yönlendirilmesinde kolaylık sağlamak maksadıyla global işbirliği değer taşıyor. Bugün rotamızı gerçek tarafa çevirerek; daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha dirençli bir dünya inşa etme fırsatımız bulunuyor,” diyor.

Haegeli, “Gerçekleştirdiğimiz tahlil, net sıfır emisyonlu ekonomilere yatırım yapmanın yararlarını gösteriyor. Örneğin, yıllık 6,3 trilyon dolar bedelindeki küresel altyapı yatırımlarının sadece %10 artırıldığı durumda, ortalama sıcaklık artışının 2°C ile sonlandırılması mümkünBu ölçü, gerekli tedbirin alınmadığı durumda karşılaşacağımız global GSYİH kaybının sırf küçük bir kısmını oluşturuyor” diyor.

İklim değişikliğini hafifletmek, bir dizi tedbirin hayata geçirilmesini gerektiriyor. Tabiat temelli tahlillerin ve karbon dengeleme tahlillerinin, teşviklerle ve karbon fiyatlandırma siyasetleriyle desteklenmeleri gerekiyor. Bu tedbirlerin yanı sıra, yeşil ve sürdürülebilir yatırımların taksonomisi için memleketler arası bir lisan birliğine muhtaçlık duyuluyor. Finansal raporlama kapsamında kurumların, Paris Mutabakatı ve net sıfır emisyon amaçlarına ne biçimde ulaşmayı planladıklarını tertipli olarak kamuoyuyla paylaşmaları gerekiyor. Sigorta kurumları; hane halklarının, şirketlerin ve toplumların iklim değişikliğiyle uğraş ve ahenk süreçlerindeki birikimleri sayesinde, risk transfer kapasitesi, risk bilgisi ve uzun vadeli yatırımlarda değerli rol oynuyor.

İklim İktisadı Endeksi

İklim İktisadı Endeksi, hangi ülkelerin iklim değişikliğinden en fazla etkileneceğine, en fazla maruz kalacağına ve iklim risklerine ahenk sağlamak üzere en âlâ pozisyonda yer alacağını kıymetlendiriyor. Endekste ülkeler; kademeli sıcaklık artışıyla irtibatlı “kronik” iklim risklerinden kaynaklanan ekonomik tesirlere; çok hava olaylarına, şiddetli sıcaklık/yağış şartlarına karşı kırılganlık derecesine ve ülkelerdeki mevcut ahenk kapasitesine nazaran sıralanıyor.

Swiss Re’nin Raporuna ????Buradan???? Ulaşabilirsiniz