Raporlar

Finans sektöründe güven endeksi Nisan ayında yükseldi

TCMB’nin finans bölümünde yer alan firmalarla yaptığı ankete nazaran aylık olarak hazırladığı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi, Nisan ayında bir evvelki aya nazaran 22,8 puan artarak 157,7 düzeyine yükseldi. Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve son üç aydaki iş durumu FHGE’yi artış istikametinde etkilerken, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE’yi azalış istikametinde etkilediği görüldü. Kesimin yakın vadeye bakışının olumlu olması endeksi de yükseltti.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ait değerlendirmelere nazaran, son üç ayda iş durumunda düzgünleşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu tarafındaki değerlendirmelerin bir evvelki aya kıyasla güçlendiği gözlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ait artış istikametli beklentilerin ise zayıfladığı görüldü.

İstihdama ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki istihdama ait artış istikametli değerlendirmeler ile gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentilerin güçlendiği gözlendi.

Kârlılığa ait değerlendirmelere nazaran, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir evvelki periyoda kıyasla güçlendiği, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise bir ölçü zayıfladığı gözlendi.

Rekabet gücüne ait değerlendirmelere nazaran, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda güzelleşme olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda güzelleşme olacağı istikametindeki beklentilerin güçlendiği görüldü. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ait olarak, son üç ayda güzelleşme olduğu tarafındaki değerlendirmelerin bir evvelki periyoda nazaran zayıfladığı, gelecek üç ayda düzgünleşme olacağı istikametindeki beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler İnanç Endeksi Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz