Geçen yılın genç iş gücü verileri yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) datalarına nazaran, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılındaki yüzde 26’dan 2020 yılında yüzde 28,3’e geldi.

Tıpkı devirde genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı yüzde 18,3’ten yüzde 21,2’ye, genç bayanlarda yüzde 34’ten yüzde 35,7’ye yükseldi.

Bu devirde genç nüfusun istihdam oranı da yüzde 33,1’den yüzde 29,2’ye düştü. Tıpkı periyotta genç erkeklerde istihdam oranı yüzde 43,4’ten yüzde 38,8’e gerilerken, genç bayanlarda yüzde 22,6’dan yüzde 19,2’ye indi.

GENÇLERDE İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 44,4’TEN YÜZDE 39,1’E GERİLEDİ

Bu periyotta, gençlerde iş gücüne katılma oranı yüzde 44,4’ten yüzde 39,1’e geriledi. Bu devirde, genç erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 55,9’dan yüzde 50,1’e, genç bayanlarda yüzde 32,6’dan yüzde 27,5’e düştü.

Buna karşılık, gençlerde işsizlik oranı, 25,4’ten yüzde 25,3’e düşerken, genç erkeklerde işsizlik yüzde 22,5’ten yüzde 22,6’ya yükseldi, genç bayanlarda yüzde 30,6’dan yüzde 30,3’e geriledi.

YÜZDE 28,3 SANAYİ BÖLÜMÜNDE İSTİHDAM EDİLDİ

İstihdam edilen gençlerin yüzde 20,7’si tarım kesiminde, yüzde 28,3’ünün sanayi dalında, yüzde 51’i de hizmet kesiminde yer aldı. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3’ü tarım dalında, yüzde 32,9’u sanayi kesiminde, yüzde 47,8’i hizmet kesiminde yer aldı. Genç bayanların yüzde 23,9’u tarım, yüzde 18,5’i sanayi, yüzde 57,6’sı hizmet dalında yer aldı.