Global’in konsolide gelirleri 1,6 milyar TL’yi aştı, 4. çeyrekte 19,9 milyon TL net kar açıkladı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding’in (GYH) 2020 yılına ait konsolide gelirleri, 298 milyon 828 bin TL’lik IFRIC 12 tesiri dahil tutulduğunda, 1 milyar 629 milyon 156 bin TL olarak gerçekleşti. Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 327 milyon 706 bin TL’ye ulaştı. GYH, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 19,9 milyon TL net kar açıkladı.

Pandeminin başlaması ile birlikte şirket çapında tedbirler almaya başladıklarını anlatan GYH İdare Heyeti Lideri Mehmet Kutman, “Maliyetleri düşürmek için süratle harekete geçtik ve birtakım durumlarda çok tedbirler alındı. Beklenmedik dalgalanma ve büyük zorluk periyotlarında bile, Küresel Yatırım Holding’de olumlu olabilecek çok şey var. Küme genelinde inanılmaz bir performans sergilemeye ve gelecek için büyük hayaller kurmaya devam ediyoruz” dedi.

Salgına, sağlıklı sermaye ve likidite düzeyleri ile güçlü bir konumda girdiklerini anlatan GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “Elde ettiğimiz finansal sonuçların gelecekte artarak devam etmesi en temel maksadımız. Faaliyet gösterdiğimiz dallarda verimli, rekabetçi ve kârlı olmaya itina gösteriyoruz” diye konuştu.

GYH, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, pak ve yenilenebilir güç ile varlık idaresi işkollarında yatırımlarına devam ediyor. GYH’nin liman işletmeciliği iş kolundaki iştiraki Küresel Ports Holding kruvaziyer odağını arttırma strateji doğrultusunda Port Akdeniz’i Katarlı QTerminals’e 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) bedelle devretti. Gelen fon ile Kasım 2021 vadeli Eurobond ihracının refinansmanının kıymetli bir kısmını karşılamış olan şirket, mevcut brüt borç meblağının azaltılması ve vade yapısının uzatılması maksadıyla, tahvil sahipleri ile 26 Mart’ta bir toplantı gerçekleştirecek.

GYH, COVID-19 kriz idaresi kapsamında tüm işkollarında faal önlemleri genişleterek hayata geçiriyor. Önümüzdeki devirde kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, olumlu hür nakit akım üretimi, operasyonel karlılık ve verimliliği ana odak olarak belirleyen Küme, misyonlarını en yeterli formda yapmaya, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirmeye ve faaliyet gösterdiği her alana kıymet katmaya devam etmeyi hedefliyor.

Küresel Yatırım Holding (GYH), 2020 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Küme, 2020 yılında 298,8 milyon TL’lik IFRIC 12 tesiri dahil, 1,629 milyon TL konsolide gelir elde etti; konsolide gelirler 2019 yılında 1,441 mn TL düzeyindeydi. Tekrar birebir periyotta, 2019’daki 563 milyon 320 bin TL’ye kıyasla 327 milyon 706 bin TL fiyatında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Güç üretimi ile menkul değer ve varlık idaresindeki güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı. Kümenin 2020’deki genel performansı Covid-19’un negatif tesirlerine bağlı olarak bir evvelki yıla kıyasla daha geride kalmış olsa da; bilhassa madencilik ve gayrimenkul işkollarında, pandemi kısıtlamalarının biraz azalmasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında birinci yarıya kıyasla bir toparlanma gözlendi.

Covid-19 salgını, GYH finansalları üzerinde baskı yarattı. Bu türlü bir pandemi meydana gelmemiş olsaydı, IFRIC tesiri hariç tutulduğunda, toplam konsolide gelirlerin yıllık bazda yaklaşık yüzde 39, FAVÖK’ün de yüzde 50 artış kaydedebileceği iddia ediliyordu.

GYH, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde güçlü finansal performansı ile 19,9 milyon TL net kar açıkladı.

‘Olağanüstü bir performans sergilemeye devam ediyoruz’

2020 yılının başka yıllara benzemeyen bir yıl olduğunu tabir eden GYH İdare Konseyi Lideri Mehmet Kutman, “2020 mali sonuçlarını yorumlamadan evvel, dünyanın her yerindeki sıhhat çalışanlarına, bilhassa de faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde çalışanlara teşekkür ederim. Dünya genelinde çalışanlarımızdan kimileri, arkadaşları yahut aileleri virüsü kaptı ve hastalandı. Lakin tabiplerin ve hemşirelerin uğraşları sayesinde, rastgele bir can kaybımız olmadı.” dedi.

GYH’nin birtakım istisnalar dışında 2020’de gerçekleşen bozulmadan korkulduğu kadar etkilenmediğini vurgulayan Kutman, şöyle devam etti: “Koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkmasından sonra durumla ilgili birinci tartışmalarımız Ocak ayının son haftasında ve Şubat 2020’nin birinci haftasında gerçekleştirdik. Kısa mühlet sonra şirket çapında birinci tedbirler duyuruldu. Bunlar başlangıçta seyahat kısıtlamaları halinde olsalar da, çok süratli ve kıymetli ölçüde yükseldi. Ayrıyeten maliyetleri düşürmek için süratle harekete geçtik ve birtakım durumlarda çok tedbirler alındı. Tüm çalışanlara anlayış ve sabırları için teşekkür ederim. Beklenmedik dalgalanma ve büyük zorluk periyotlarında bile, Küresel Yatırım Holding’de olumlu olabilecek çok şey var. Küme genelinde harikulâde bir performans sergilemeye ve gelecek için büyük hayaller kurmaya devam ediyoruz.”

‘Verimli, rekabetçi ve kârlı olmaya itina gösteriyoruz’

Sonuçları yorumlayan Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Küme Yöneticisi Ferdağ Ildır ise, “Bu salgına, sağlıklı sermaye ve likidite düzeyleri ile güçlü bir konumda girdik. Lakin odak noktamız haklı olarak takımlarımızın güvenliği ve refahı oldu. İş sürekliliğinin sağlandığı bir periyotta kuşkusuz karlar daha düşük. İdare, Covid-19 pandemisinin Küme üzerindeki uzun vadeli tesirini izlemeye ve nizamlı olarak gözden geçirmeye devam edecektir. Tıpkı vakitte, likiditemizi güçlendirmek, sürdürmek ve ek finansman sağlamak için nakit parayı korumak, hem sermaye harcamalarını hem de işletme maliyetlerini azaltmak ve ertelemek için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçların gelecekte artarak devam etmesi en temel maksadımız. Faaliyet gösterdiğimiz bölümlerde verimli, rekabetçi ve kârlı olmaya itina gösteriyoruz” diye konuştu.

Naturelgaz’ın gelirleri 452,1 milyon TL’ye ulaştı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, 2020 yılında SOCAR LNG’nin satın alınmasının tesiri ile 2020 yılında 173,4 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. 2019’da bu sayı 167,1 milyon düzeyindeydi. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 452,1 milyon TL’ye ulaşırken, artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması tesirli oldu. Bu devirde, gaz işkolunun FAVÖK’ü yüzde 5 düşüşle 96,0 milyon TL olarak gerçekleşti ve yüzde 21,2 FAVÖK marjı elde etti. Brüt kar marjının yüzde 29 ile bir evvelki yıla kıyasla tıpkı düzeyde olmasına karşılık, FAVÖK’deki kelam konusu düşüş, yılın son iki ayı içinde satın alımı tamamlanan istasyonların devam eden sarfiyatları nedeniyle Şirketin faaliyet masraflarındaki artıştan kaynaklandı. Öbür taraftan, bu istasyonların önümüzdeki periyotta Naturelgaz’ın aktif idaresi ile portföydeki öbür istasyonlarla misal marjlarla faaliyet göstermesi bekleniyor. Naturelgaz operasyonel kabiliyeti, aktif maliyet idare yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 tesirlerine karşın sağlam finansal pozisyonunu sürdürdü.

Karayip limanları finansallara katkı sağladı

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (IFRIC-12 muhasebe standardının tesiri hariç) 2020 sonunda yüzde 41 azalarak 395,9 milyon TL olurken, FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 71’lik daralmayla 127,1 milyon TL oldu. Nassau Kruvaziyer Limanı için IFRIC-12’nin uygulanması nedeniyle proje için yapılan yatırım harcamaları, gelire yüzde 2’lik marjla dahil edildi. 2020 yılında IFRIC-12 muhasebe standardının uygulanması gelirlere 298,8 milyon TL (42,6 milyon ABD doları) katkı sağladı. Liman işletmeciliği işkolu; bilhassa Şubat 2020’nin sonlarından itibaren hem global ekonomiler hem de global seyahat kesimi üzerinde yıkıcı bir tesire sahip olan salgından değerli ölçüde etkilendi. Covid-19’un olumsuz tesiri, ticari operasyonlardaki global ticaret etrafındaki belirsizliklerle birleştiğinde kar marjları üzerinde baskı oluşturdu. Liman işletmeciliği iş modelindeki dış kaynaklı hizmet sağlayıcıların aktif kullanımına da dayanan esnekliğin, birçok sarfiyatın kruvaziyer ve kargo hacimlerindeki genişleme ve daralmalarla hareket edebilme imkanı sağlaması, masrafların azalmasında ve nakit durumunun korunması konusunda destekleyici oluyor. Öte yandan, Karayip limanlarının birinci defa konsolidasyona katılması ve Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketi, liman işletmeciliği iş kolunun finansallarına katkı sağladı.

Elektrik üretiminde 5 katlık FAVÖK artışı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı pak güç üretimini içeren elektrik üretimi işkolu 2020’de gelirlerini yüzde 76 arttırarak 261,8 milyon TL düzeyinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde 10,8 MW’lık Mardin güneş tesisinin devreye alınması, YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile güneş bazlı elektrik üretiminin başlaması ve başka güç santrallerinde gerçekleşen olumlu performans tesirli oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik ile yüksek marjlı güneş gücüne dayalı yenilenebilir güç santralinin birinci defa konsolidasyon dahil edilmesi sayesinde geçen sene birebir devirde açıkladığı 18,3 milyon TL’ye kıyasla 5 kat artış göstererek 96,2 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Maden işkolu yılın ikinci yarısında ihracatla toparlandı

Maden işkolu 2020 yılında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 24 talep daralmasına bağlı olarak 366 bin 511 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu yıllık bazda yüzde 8 daralma ile 88,7 milyon TL gelir açıkladı. FAVÖK tarafında ise işkolu yıllık bazda yüzde 17 daralma ile 27,1 milyon TL düzeyinde FAVÖK açıkladı. Periyot içinde Covid-19’a karşı bilhassa yılın birinci yarısında Avrupa genelinde uygulanan kapanma önlemleri iş kolu operasyonlarında baskıya neden olurken, hem satış hacminin hem de karlılığın yılın ikinci yarısında de ihracat pazarlarından gelen talebin artmasıyla toparlanma gösterdi. İş kolunun gelirleri 2020’nin ikinci yarısında kıymetli ölçüde artarak birinci yarı düzeylerini yüzde 57 aştı. Misal biçimde iş kolu 2020’nin ikinci yarısında 20,1 milyon TL FAVÖK bildirerek 2020’nin birinci yarısına kıyasla neredeyse üç kat artış sağladı.

Gayrimenkul işkolu  2020’nin ikinci yarısında FAVÖK üretimini  ilk yarıya kıyasla 3’e katladı

Covid-19’dan önemli biçimde olumsuz etkilenen öbür iş kolu ise gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran sırasıyla 42,5 milyon TL ve 21,1 milyon TL’ye kıyasla 29,4 milyon TL gelir ve 11,9 milyon TL FAVÖK bildirdi. Operasyonel performansta Van Alışveriş Merkezi’nin Mart ayında kısmen, Nisan ve Mayıs aylarında büsbütün kapalı kalması nedeniyle Covid-19’a karşı alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle bilhassa 2020 yılının birinci yarısında düşen kira gelirleri tesirli oldu. Öte yandan, pandemi kısıtlamalarının kısmen hafifletilmesi ile gayrimenkul iş kolu toparlanmaya başladı. İşkolunun gelirleri 2020’nin ikinci yarısında toparlanarak birinci yarı düzeylerini yüzde 30 aşarken, FAVÖK üretimi 2020’nin birinci yarısında 2020 yılının birinci yarısına nazaran üçe katlanarak 9,0 milyon TL’ye ulaştı.

Artan süreç hacmi gelirde yüzde 89’luk artış getirdi

Menkul değer ve varlık idaresine ait gelirler 2020 yılında yüzde 89 artarak 101,3 milyon TL düzeyinde gerçekleşti, FAVÖK ise geçen yılki 2,7 milyon TL’ye kıyasla 12 kat artışla 31,7 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, süreç hacmindeki artış ve faal maliyet idaresine bağlı olarak gerçekleşti.

Tahvil sahipleri ile toplantı yapılacak

GYH, ana faaliyet alanları olan liman işletmeciliği, pak ve yenilenebilir güç ile varlık idaresi işkollarında yatırımlarına devam ediyor. Raporlama yılı boyunca stratejik odak noktası, ana faaliyet alanları ve Grup’un Covid-19’un tesirinden en az biçimde nasıl etkileneceğine odaklanmak üzerinde kaldı.

GYH’nin liman işletmeciliği iş kolundaki iştiraki Küresel Ports Holding’in (GPH), kruvaziyer odağını arttırma strateji doğrultusunda, gerekli onayların akabinde Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’e periyodu tamamlandı. Bu atak şirketin, global kruvaziyer limanı operatörü olma stratejisiyle uyumlu. Port Akdeniz’in satış sürecinin tamamlanması ile satıştan elde edilen fon ile Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond’un refinansmanının önemli bir kısmı karşılanmış oldu. GPH, 250.000.000 ABD Doları dengeli yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında Antalya Limanı satışından elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladı. Bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç meblağının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedefleniyor. Tahvil sahipleri ile toplantı 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

GPH kruvaziyerde büyümeye devam edecek

Kruvaziyer operasyonları Covid-19 salgınından değerli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede kıymetini koruyor. GPH bu periyotta de dünyadaki değerli kruvaziyer limanları için çıkan fırsatları yatırım kriterleri içinde dikkatli bir halde değerlendirmeye devam ediyor. 2020 yılında GPH’nin ortağı Balearia Group, Valencia Limanı’nın kruvaziyer liman ve feribot operasyonlarına ait 35 yıl müddet ile (15 yıl ek uzatma hakkı ile) işletilmesine yönelik bir imtiyaz mukavelesine hak kazandı. GPH, imtiyaz mukavelesi uyarınca, imtiyaz mühleti boyunca Valencia Kruvaziyer Limanı’nı işletecek. Buna ek olarak, GPH, tekrar 2020 yılında İtalya’daki Taranto Limanı’nın kruvaziyer liman operasyonlarına ait 20 yıl mühlet ile işletilmesine yönelik İyonya Denizi Liman Başkanlığı tarafından seçilerek bir imtiyaz kontratı elde etti. Bu atılımlar GPH’nin global kruvaziyer limanı operatörü olma stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağını daha da arttırdı. GPH, kruvaziyer limanı pazarında büyümeye ve yeniliklerini sürdürmeye devam edecek.

Naturelgaz’ın coğrafik kapsama alanı genişledi

GYH’nin ana faaliyet alanlarından olan sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı iştiraki Naturelgaz, inorganik büyüme stratejisi doğrultusunda kıymetli bir adım atarak SOCAR Türkiye LNG Satış A.Ş.’nin yüzde 100’ünü 32,4 milyon TL bedelle satın aldı. Ayrıyeten 10 Şubat 2021’de Naturelgaz, Petrol Ofisi ile ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG pazarının geliştirilmesi için bir iş birliği muahedesi imzaladı. Bu tıp gelişmeler, Naturelgaz’ın LNG, dökme (endüstriyel) CNG ve Oto CNG iş kollarındaki pozisyonunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, eser portföyünü çeşitlendirirken, iş hacmini ve coğrafik kapsama alanını da genişletti.

İstanbul Portföy’de satın alma opsiyonu bulunuyor

Odaklanılan alanların üçüncüsü olan varlık idaresinde, GYH’nin Centricus iştiraki sonrasında belirlenen varlık idaresindeki büyüme stratejisi çerçevesinde, Actus Portföy İdaresi ve İstanbul Portföy İdaresi birleşmelerini tamamlayarak Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız varlık idaresi şirketini yarattı. GYH’nin İstanbul Portföy’ün sermayesinde sahip olduğu hisse oranı %26,6. GYH’nin İstanbul Portföy’ün ek %40 payını satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunuyor.

Covid-19’a karşı faal kriz idaresi

Öte yandan Küresel Yatırım Holding, Covid-19’un getirmiş olduğu global ekonomik kısıtlamalara karşı faal önlemleri tüm iş kollarında genişleterek hayata geçiriyor.

Dünya Sıhhat Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan tedbirler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik şartları olumsuz istikamette etkilemeye devam etmektedir. Bunun sonucunda varlık fiyatları, likidite, kurlar, faiz oranları ve başka pek çok bahiste etkilenmekte ve salgının tesirler nedeniyle geleceğe ait belirsizliğini korumaktadır.

Covid-19 salgınının Grup’un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz tesirlerini aktif bir biçimde yönetmek ismine, Küme birinci andan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

Grup’un önümüzdeki periyot için ana odak alanları kaldıraçlı olarak alınan risklerin düşürülmesi, müspet hür nakit akımı, operasyonel karlılık ve verimliliktir. Küme ayrıyeten misyonlarını en yeterli formda yapmaya devam edecek, yenilikçi ve öncü çalışmalar gerçekleştirecek ve faaliyet gösterdiği her alana bedel katmaya devam edecektir.

Covid-19’dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği akabinde gayrimenkul (alışveriş merkezleri) gelmektedir. Ayrıyeten madencilik iş kolu üzerinde de nispeten küçük bir tesiri vardır. İş kolları, bilhassa hükümetlerin Covid-19’a karşı tedbirleri sıkılaştırması sonucu oluşan ekonomik faaliyetlerde yavaşlama tesirlerine açıktır.

Tesirli Covid-19 aşılarının yakın vakitteki gelişimi yürek verici bir gelişme olsa da, Covid-19 tesirinin Dünyada ve Türkiye’de ne kadar mühlet ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği şimdi net olarak kestirim edilememekte olup; tesirlerin şiddeti ve mühleti netleştikçe Küme idaresi tarafından orta ve uzun vade için daha besbelli ve sağlıklı bir kıymetlendirme yapma imkânı kelam konusu olabilecektir. Küme idaresi, mevcut belgisiz ekonomik görünüme karşın Grup’un ticari risklerini ve likidite rezervlerini başarılı bir biçimde yöneteceğine inanmaktadır.