Ekonomi Haberleri

Gübre yüzde 36 zamlandı, çiftçinin maliyeti katlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dataları gübreden tohuma onlarca kalemde çiftçinin maliyetinin nasıl arttığını gözler önüne serdi. Tarım Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), 2021 yılı şubat ayında bir evvelki aya kıyasla yüzde 1,40 arttı.

TARIM-GFE bir evvelki yılın aralık ayına nazaran yüzde 3,39, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 19,60 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 11,57 artış gösterdi.

Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Şubat 2021

Ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,41 artış gösterdi. Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 19,16, ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 22,33 artış gösterdi.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI GÜBREDE

Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 36,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt kümesinde oldu. En fazla artış gösteren başka alt kümeler ise yüzde 29,42 ile çiftlik binaları (ikamet gayeli olmayanlar) ve yüzde 29 ile makine bakım masrafları oldu.

Buna karşılık bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran en az artış gösteren alt kümeler ise sırasıyla yüzde 2,59 ile tohum ve dikim gereci, yüzde 7,43 ile güç ve yağlar ve yüzde 9,02 ile veteriner harcamaları oldu.