Halk Yatırım’dan AL önerisi

Operasyonel karlılık korunuyor. Ford Otosan, yılın birinci çeyreğinde, bizim beklentimize olan 2.802 Milyon TL’ye emsal, ortalama piyasa beklentisi olan 2.656 milyon TL’nin de %5,5 üzerinde, yıllık %54,0 artışla 2.801,8 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimiz dahilinde açıklanan net kar sayısında, öbür operasyonel gelirlerinin katkısıyla net finansman sarfiyatının finansallar üzerindeki tesirini azaltması kıymetli etken oldu. Ek olarak, açıklanan kar sayısında 548 Milyon TL’lik ertelenmiş vergi geliri net karı destekleyen değerli ögelerden oldu. Ertelenmiş vergi gelirinden arındırılmış net kar sayısı ise 2.285 Milyon TL oldu.

Satış gelirleri yıllık bazda %71,5 artış kaydetti. 1Ç22’de net satış gelirlerin bizim iddiamız olan 27.947 milyon TL ile uyumlu, ortalama piyasa beklentisi olan 27.461 milyon TL’nin %1,5 üzerinde, yıllık bazda %71,5 artarak 27.876 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Toplam satış adetlerinde geçtiğimiz yılın birebir devrine nazaran %14’lük geri çekilmenin görülmesine karşın ortalama döviz kurundaki yüksek seyre bağlı olarak ihracat artı muahedeleri satışları destekleyen en kıymetli öge oldu.

FAVÖK beklentilere paralel gerçekleşti. FAVÖK yılın birinci çeyreğinde bizim beklentimiz olan 3.010 milyon TL’nin %1,3 altında ortalama piyasa beklentisi olan 2.958 milyon TL’nin de %0,5 üzerinde, yıllık bazda %64,0 artışla 2.971 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise geçtiğimiz yılın tıpkı devrine nazaran yüzde 11,1’den yüzde 10,7’ye geriledi. FAVÖK marjında görülen geri çekilmede artan hammade fiyat artışlarının gecikmeli olarak yansımasının tesiri görülse de fiyatlama disiplinin korunması ile FAVÖK marjında tarihi ortalamalara yakın bir seyir izlendi.

Şirket 2022 beklentilerini birebir bıraktı. Ford Otosan, yılın birinci çeyreğinde toplam satış hacimlerinde yüzde 14’lük azalışa karşın 2021 yıl sonu paylaştığı beklentilerinde değişikliğe gitmedi ve yurt içi pazar beklentisini 800-850 bin adet; yurt içi satışlarına ait beklentisini 90 – 100 bin adet; yurt dışı satış
beklentisini ise 440 – 460 bin adet olan beklentilerini devam ettirdi. Şirket 2022 yılı yatırım harcamalarının 620 – 670 milyon euro düzeyinde gerçekleşeceği beklentisini de korudu.

Amaç fiyatımızı üst istikametli revize ediyoruz. Ford Otosan, maliyet artı ihracat mutabakatlarının olumlu tesiri ve ağır yatırım periyodu sonucunda gerçekleşecek olan
kapasite artışının finansal performansını artıracağını öngörüyoruz. Kapasite artışını modelimize yansıttığımızda Ford Otosan için 352,50 TL düzeyindeki amaç fiyatımızı 445,50 TL’ye yükseltiyor ve “AL” tavsiyemizi koruyoruz.

Halk Yatırım