Havacılık Sektörü: Yolcu sayısındaki artış yavaşlıyor

Nisan ayında Türkiye yolcu sayısı yıllık %88 artarak 2019 yılının %73’ü olan 11.6mn düzeyine yükselmiştir. Yurtiçi yolcu sayısı yıllık %45 artarak 2019 yılının %67’si olan 5.4mn düzeyine yükselmiştir. Memleketler arası yolcu sayısı yıllık %152 artarak 2019 yılının %80’i olan 6.2mn düzeyine yükselmiştir. Yurtiçi, milletlerarası ve toplam yolcu sayılarının Mart 2022’de, 2019 yılının sırasıyla %68, %85 ve %75 düzeylerinde gerçekleştiğini düşünürsek, Nisan 2022’de yolcu eğiliminde bir yavaşlama izlemekteyiz.

İstanbul Havalimanı’nda, THY’nin ana üssü, toplam yolcu sayısı yıllık %117 artarak 4.5mn şahsa ulaştı. Yurtiçi yolcu sayısı yıllık %103 artarak 1.1mn bireye ulaşırken memleketler arası yolcu sayısı yıllık %122 artarak 3.4mn şahsa ulaştı. Toplam yolcu sayısı %117 artarken, günlük uçak sayısının %77 arttığını düşünürsek, Nisan ayında THY’nin doluluk oranının yüksek ihtimalle arttığını görmekteyiz.

Sabiha Gökçen’in, Pegasus ve AnadoluJet’in ana üssü, toplam yolcu sayısı yıllık %57 artarak 2019 yılının %70’i olan 2.1mn bireye ulaştı. Yurtiçi yolcu sayısı yıllık %15 artarak 2019 yılının %58’i olan 1.0mn bireye ulaşırken, milletlerarası yolcu sayısı yıllık %144 artarak 2019 yılının %89’u olan 1.1mn bireye ulaştı. Mart 2022’de Sabiha Gökçen yurtiçi, memleketler arası ve toplam yolcu sayıları 2019 yılının %65, %105 ve %85 düzeylerine ulaşmıştı.

Nisan 2022’de yolcu eğiliminin Mart ayına nazaran yavaşladığını izlemekteyiz. Toplam yolcu sayısı %57 artarken günlük uçak sayısının %32 arttığını düşünürsek, Nisanayında yüksek ihtimalle Pegasus ve AnadoluJet’in doluluk oranlarının arttığını düşünmekteyiz. Olumlu tarafta, Nisan ayında yolcu sayılarının arttığını ve doluluk oranlarının toparlandığını izlemekteyiz. Olumsuz tarafta yolcu sayısındaki artışın Nisan ayında yavaşladığını görmekteyiz. Nisan’daki yavaşlamanın sebeplerinin Ramazan tesiri ve Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu düşünüyoruz. Kelam konusu haberi THY, Pegasus ve TAV için hafif olumlu olarak yorumluyoruz.

Ak Yatırım