İhracat birim değer endeksi yüzde 10,7 arttı

İhracat ünite bedel endeksi Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %10,7 arttı. Endeks bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %6,0, ham hususlarda (yakıt hariç) %16,8, yakıtlarda %79,1 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,9 arttı.

İhracat ünite kıymet endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran %9,4 arttı.

İhracat ölçü endeksi %8,2 arttı

İhracat ölçü endeksi Mart ayında bir evvelki yılın birebir ayına nazaran %8,2 arttı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %22,3, ham unsurlarda (yakıt hariç) %0,8, yakıtlarda %32,7 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,7 arttı.

İhracat ölçü endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran %10,4 arttı.

İthalat ünite kıymet endeksi %33,7 arttı

İthalat ünite kıymet endeksi Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %33,7 arttı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %12,4, ham unsurlarda (yakıt hariç) %19,2, yakıtlarda %174,2 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,1 arttı.

İthalat ünite kıymet endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran %37,1 arttı.

İthalat ölçü endeksi %2,2 azaldı

İthalat ölçü endeksi Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %2,2 azaldı. Endeks bir evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde %19,5, ham unsurlarda (yakıt hariç) %7,2 ve yakıtlarda %7,1 azalırken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,6 arttı.

İthalat ölçü endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir evvelki yılın birinci çeyreğine nazaran %3,6 arttı.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ihracat ölçü endeksi %3,9 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 Şubat ayında 150,4 olan ihracat ölçü endeksi %3,9 azalarak, 2022 Mart ayında 144,5 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 2021 Mart ayında 142,8 olan ihracat ölçü endeksi %8,2 artarak, 2022 Mart ayında 154,5 oldu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış ithalat ölçü endeksi %4,2 azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 Şubat ayında 114,6 olan ithalat ölçü endeksi %4,2 azalarak, 2022 Mart ayında 109,8 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise; 20

21 Mart ayında 115,6 olan ithalat ölçü endeksi %2,2 azalarak, 2022 Mart ayında 113,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2022 yılı Mart ayında 75,3 olarak gerçekleşti

İhracat ünite bedel endeksinin ithalat ünite paha endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,7 puan azalarak, 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın birebir periyoduna nazaran 19 puan azalarak 74,9 oldu.

tuik.gov.tr