İnşaat malzemeleri ihracatı martta rekor tazeledi

Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Dış Ticaret Endeksi sonuçlarına nazaran mart ayında hem aylık hem de yıllık olarak inşaat materyalleri ihracatında ikili rekora imza atıldı. Yapı dalının dış ticaretteki nabzını tutan raporda, Rusya-Ukrayna savaşının mümkün tesirlerinin önümüzdeki aylarda görüleceği vurgulanırken, ünite fiyatlardaki artışın ihracata katkı sağladığı belirtildi.

İnşaat materyali kesiminin çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, İnşaat Gereçleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna nazaran, yüksek performansını sürdüren inşaat materyalleri endüstrisi, Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı yeni şartların getirdiği ek taleple birlikte mart ayında 3,33 milyar dolara ulaşarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana tarihin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise mart ayı sonunda 33 milyar doları aştı ve tekrar endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana bir başka rekor olarak tarihe geçti. Devam eden savaşının ihracat üzerindeki muhtemel tesirlerinin önümüzdeki aylarda da görülmesi bekleniyor.

Rapora nazaran, pazarlardaki belirsizliklere karşın Türkiye’ye yönelik ek ihracat talebi mart ayında da sürdü. İhracat bu yıl ölçü olarak yüksek düzeyde gerçekleşse de geçen yıl mart ayının yüzde 3,7 altında kalarak 5,7 milyon ton oldu. Yıllık (son 12 aylık) ihracat ise ölçü olarak 65,1 milyon tona çıktı. İnşaat materyalleri sanayi ortalama yıllık ihracat ünite fiyatı mart ayında geçen yılın mart ayına nazaran yüzde 41,5 oranında artarak, 0,41 dolar/kg’dan 0,58 dolar/kg düzeyine yükseldi. Böylelikle ihracat ünite fiyatı yıllık ortalaması da 0,51 dolar/kg düzeyine çıktı.

2022 yılı mart ayında inşaat materyalleri ithalatı, yükselen risklere rağmen geçen yıla nazaran yüzde 15,7 artış kaydederek 943 milyon dolara ulaştı. Mart ayında 316 bin 957 ton ile 2018 yılı mayıs ayı sonrası en yüksek ithalat gerçekleşti. İnşaat materyalleri sanayi ithalat ünite fiyatı aylık ortalaması 3 dolar düzeyi yakınında kalarak mart ayında 2,98 dolar/kg oldu.

Alt dallarda yükselen ihracat ünite fiyatları rekorları destekledi

İnşaat materyalleri ihracat performansının alt kesimler prestijiyle geçen yılın mart ayına nazaran güçlendiği görüldü. Kıymet olarak gerçekleşen artışlar daha çok ünite fiyatlardaki yükselişten kaynaklanırken, ölçü olarak ise artışların yavaşlamaya başladığı izlendi.

Mart ayında sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat ünite fiyatları global emtia ve en son eser fiyatlarındaki artışların da tesiriyle geçen yıla nazaran hayli yükseldi. Demir çelik eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatları geçen yılın mart ayına nazaran yüzde 28,4, mineral, taş ve toprak eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı yüzde 26,8 oranında arttı. Prefabrik eserlerin ortalama ihracat ünite fiyatı ise yüzde 48,5, ağaç ve ahşap eserlerin yüzde 32,8 ve metal bazlı eserlerin yüzde 35,7 oranında yükseldi.

Alt eser kümelerinden üçünde ihracat, ölçü olarak geçen yılın mart ayına nazaran artış gösterdi. Ölçü artışlarında geçen yılın birinci aylarında gerçekleşen artışların baz tesirleri görülmeye başladı. Beş alt eserde ise ölçü olarak gerileme yaşandı. 2022 yılı mart ayında ihracat artışları demir çelik eserlerinde yüzde 17,1, metal bazlı eserlerde yüzde 25,1 ve yalıtım materyallerinde ise yüzde 44,6 oldu. Mineral, taş ve toprak eserlerin ihracatı ölçü olarak yüzde 10,8 oranında geriledi.

2022 yılının mart ayında sekiz alt eser kümesinin tamamında ihracat paha olarak kıymetli oranda yükseldi. En yüksek ihracat paha artışı yüzde 70 ile metal bazlı eserlerde gerçekleşti. Demir çelik eserlerinde yüzde 50,1, ağaç ve ahşap eserlerinde yüzde 31,6, yalıtım materyallerinde yüzde 46,7 ve prefabrik eserlerde ise yüzde 26,5 oranında ihracat bedeli arttı.

Türkiye sanayi ihracatı performansı mart ayında hızlandı

Yeni yıldan itibaren yükselen Türk sanayi mallarına yönelik ek talebin bir sonucu olarak, mart ayında yüksek ihracat sayılarına ulaşıldı. 2022 yılı mart ayında sanayi eserleri ihracatı kıymet olarak 17,16 milyar dolara yükselerek aylık rekorunu kırdı.  Türkiye toplam sanayi eserleri ihracatı da ölçü olarak 10,05 milyon ton ile evvelki aylara nazaran mart ayında yükseliş kaydetti. Bu ayda ortalama ihracat ünite fiyatları yüksekliğini koruyarak Rusya-Ukrayna savaşına karşın ihracata katkısını sürdürdü. Sanayi malı ihracatında ortalama ünite fiyat 2021 yılı mart ayında 1,44 dolar/kg iken, 2022 yılı mart ayında 1,71 dolar/kg oldu. Ünite fiyatların artışında global ölçekte emtia ve sonuncu eser fiyatlarındaki artış belirleyici olurken, devam eden savaş, fiyatları üst taraflı baskılıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sanayi malı ihracatına muhtemel tesirlerinin önümüzdeki aylarda görülebileceği bedellendiriliyor.