Borsalar

İş Portföy Yönetimi ve J.P. Morgan iş birliğinde Yenilenebilir Enerji Karma Fon yatırımcılara sunuldu

İş Portföy İdaresi (İş Portföy) ve J.P. Morgan Asset Management (JPMAM), İş Portföy’ün Türkiye piyasalarındaki deneyimini ve JPMAM’ın küreseldeki yetkinliklerini, Türk yatırımcılar için yeni ve yaratıcı tahliller geliştirmek üzere birleştirdiklerini duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.

Yeni iş birliğinin ortaya koyduğu birinci yaratıcı eser olan İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon; güneş, rüzgar, biyo ve jeotermal güç üzere yenilenebilir güç kaynaklarının sürdürülebilir güç siyasetleri doğrultusunda artan kullanımı ile ortaya çıkan global ve mahallî yatırım fırsatlarına erişim sağlamaktadır.

İş Portföy’ün portföy idaresi deneyimini ve JPMAM’ın global pay senedi piyasalarındaki ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini bir ortaya getiren iş birliği kapsamında, yenilenebilir güç kesimine kapsayıcı bir yapıda yatırım imkanı sağlayacak global şirketlerin tespit edilmesi JPMAM’ın İş Portföy’e vereceği danışmanlık hizmeti ile gerçekleşecek. İş Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Yenilenebilir Güç Karma Fon TEFAS’a üye tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilecek. Fon portföyünün en az %80’i ile yenilenebilir güç kesiminin potansiyelini en âlâ halde yansıtan global ve lokal şirketlere yatırım yapılacak.

Dünya çapında siyaset yapıcıların ve ülkelerin Paris Anlaşması’na ahenk sağlama ve global ısınmayı 2 derecenin altında tutma kararı sayesinde önümüzdeki periyotta iklim değişikliğiyle gayretin artan bir ivmeyle sürmesi beklenmektedir. Fosil yakıt kullanımının azaltılma eğilimine bağlı olarak, yenilenebilir güç şirketlerinin eser ve hizmetlerine gelen talebin artması öngörülmektedir. Kelam konusu dönüşümü hızlandırmada kritik rol oynayacak olan sanayi, hammadde ve teknoloji dalında faaliyet gösteren şirketler yatırımcıların dikkatini çekerken, birinci kademede, Fon portföyüne seçilecek olan şirketlerin yaklaşık üçte birinin bu dallarda yer alması planlanmaktadır.

Yenilenebilir güç üretimindeki maliyetlerin besbelli formda gerilemesi yenilenebilir kaynaklardan güç üretimini fosil yakıtlara kıyasla daha ucuz hale getirmektedir. Milletlerarası Yenilenebilir Güç Ajansı’na nazaran, son 10 yılda güneş gücü ve rüzgar gücü maliyetleri sırasıyla %82 ve %39 oranında düşüş gösterirken, güç üretimi fizibilitesi megawatt saat başına 50 dolar ile kömürden elde edilen üretim maliyetinin yarı düzeyine inmiştir. Yenilenebilir gücün giderek daha cazip hale gelmesini sağlayan maliyet avantajı, yaşadığımız dünyayı şekillendirecek olan bu temaya yatırımı ön plana çıkarmada kıymetli bir rol oynamaktadır.

İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon’un yatırım yapacağı global pay senetleri, güç dalındaki dönüşüme bağlı olarak ortaya çıkan yatırım fırsatlarını yansıtmayı hedeflemektedir. Fon’un global pay senedi yatırımları JPMAM’ın Portföy İdaresi Tahlilleri – Quantitative Solutions grubunun CIO’su Yazann Romahi danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Romahi JPMAM’da kantitatif portföy idaresine odaklanan ve yapay zekaya dayalı yaratıcı yatırım tahlilleri geliştirilmesinde uzmanlaşmış bir ekibi yönetmektedir. Fon’un yurt içi sermaye piyasalarındaki yatırım stratejilerinin geliştirilmesinde ise İş Portföy’ün deneyimli portföy idaresi takımı misyonlu olacaktır.

JPMAM’ın ThemeBot ismi verilen tescilli tematik robotu, doğal lisan sürece (Natural Language Processing) sistemini kullanarak 11.000’den fazla global pay senedini gözden geçirecek. Bu süreçte haberler, şirket profilleri, araştırma notları ve resmi raporlamalardan oluşan yüz milyonlarca data kaynağı süratli bir halde tahlil edilecek ve likidite, piyasa kıymeti ve kârlılık üzere finansal göstergeleri de dikkate alınarak yenilenebilir güç temasını en güçlü biçimde yansıtan pay senetleri tespit edilecek.

İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon’da, yenilikçi teşebbüslerin yanı sıra daldaki esaslı şirketlerin de içinde yer aldığı çeşitlendirilmiş bir portföy ile geniş bir yelpazedeki şirketler bulunacak. ThemeBot, emsal kriterlere nazaran yenilenebilir güç kesimini en yeterli yansıtan şirketlerin yatırım havuzuna dahil edilmesini sağlayacak.

ThemeBot’un İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon’a en uygun olabilecek pay senetlerini belirlemesinin akabinde, JPMAM’ın AM Solutions – Quantitative Solutions grubu ThemeBot’un çıktılarını JPMAM’ın deneyimli global pay senedi analistleri ile birlikte çalışarak doğrulatacak ve yenilenebilir güç temasını yansıtacak en uygun pay senetlerinin portföyde yer alması için ek bir filtre ve denetim vazifesi görecek.

Türkiye’deki yatırımcılar için böylesi faydalı ve cazip bir eserin ortaya çıkarılmasına olan katkılarından ötürü JPMAM’a teşekkür eden İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, inanç ve uzmanlık üzere ortak bedelleri paylaşan iki başkan şirketin iş birliğinin ehemmiyetine dikkat çekti ve kelamlarına şöyle devam etti: “Dünyada en değerli bahislerden birisinin global ısınma olduğunu düşünüyoruz. Bilimsel çalışmalara nazaran yerküre, mevcut duruma müdahale edilmez ise 2100 yılında bugünden 1,5 derece daha sıcak olacak. Bu değişikliğe hayvanların ve bitkilerin %20 ile %30’unun ahenk sağlayamayacağı bedellendiriliyor. Bu kapsamda da Paris Anlaşması’na ülkelerin tekrar geri dönüyor olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Yenilenebilir güç ve düşük karbon salınımına uzun müddettir ehemmiyet veren bir şirketiz. Buna yönelik 2017’de yenilenebilir güç yatırımı yapan teşebbüs sermayesi fonu ve 2018’de Elektrikli Araçlar Karma Fon’u çıkardık. Bizim üzere yatırımcılarımız da gezegenimizin geleceğine ehemmiyet veriyor. Bu kapsamda, İş Portföy Yenilenebilir Güç Karma Fon’u kurmaya karar verdik. Fonumuzun global pay senedi seçiminde JPMAM’dan danışmanlık alacağız.” Eraslan ayrıyeten İş Portföy’ün tematik fonlarla ilgili yeni teşebbüslerinden de bahsetti ve şöyle söyledi: “Belirli bir teması olan yatırım fikirlerine giderek artan bir yatırımcı ilgisi gözlenmektedir. Bu nedenle geçtiğimiz periyotta teknoloji, sıhhat, elektrikli araçlar ve iş hayatında cinsiyet eşitliğine odaklı değerli sayıda tematik fonumuzu yatırımcılarla buluşturduk ve yatırımcıların hayal ettikleri yatırım fikirlerine kolaylıkla erişebilmelerini temin edebilecek fon çeşitliliğimizi artırmaya başladık. Artık ise JPMAM ile birlikte tematik fon ailemize bir yenisini ekliyoruz. JPMAM ile iş birliğimizin dalda örnek bir model teşkil edeceğini ve bölümün standartlarına katkı sağlayacağını umuyorum. Fon’a yüksek ilgi olacağını kıymetlendiriyor ve getirilerinin yatırımcısını mutlu etmesini umuyorum.”

J.P. Morgan Asset Management İsviçre, Orta Doğu ve Afrika CEO’su Claude Kruzo ise şu sözleri kullandı: “İş Portföy ile ortak bir teşebbüste bulunmaktan ve Türkiye’deki yatırımcıları JPMAM’ın öncü portföy idaresi hizmetleriyle ilgili yetkinliklerinden faydalandıracak olmaktan ötürü heyecan duyuyoruz. Yenilenebilir güce geçiş süreci global ısınmaya karşı verilen uğraşta kritik bir ehemmiyete sahip ve yeni kurulan fon, yatırımcılara bu değerli temanın sunduğu potansiyele ortak olma imkânı sunuyor.”