İstanbul Finans Merkezi Kanunu, yasalaştı

İstanbul Finans Merkezi’ne (İFM) Ait Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

İstanbul Finans Merkezi’ne ait teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen unsurlara nazaran, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü milletlerarası alanda artırmak, finansal piyasalarla eser ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, memleketler arası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin (İFM) önde gelen global finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amaçlanıyor.

İFM’nin alanı, yönetilmesine ve işletilmesine dair kararlar, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler de düzenleniyor.

Finansal faaliyetlere ait tarifte ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve gibisi piyasalar altında yer alan menkul değerler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve gibisi faaliyet, hizmet ve süreçlerin İFM’de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından iştirakçi dokümanı verilecek

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında kat malikleri heyeti, ada temsilciler konseyi ve toplu yapı temsilciler şurasına ilişkin yetkiler İFM’de bulunan taşınmazlar açısından 20 yıl müddetle yönetici şirket tarafından kullanılacak. Teklife nazaran, iştirakçilerin faaliyetlerine ait süreçler için tek durak ofis oluşturulacak.

İFM’de gerçekleştirilecek iş ve süreçlerin tek elden takibini yapmak ve tek durak ofiste yer alan kamu kurum ve kuruluşları ortasındaki uyumu sağlamak emeliyle tek durak ofis, ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve yönetim edilecek.

Katılımcı dokümanı alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik bireylere sundukları finansal hizmetler, hizmetten en son olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla finansal hizmet ihracatı olarak pahalandırılacak.