Kamunun üç katılım bankasının birleştirilmesi gündemde

Kamunun üç iştirak bankasını tek çatı altında toplamak için hazırlıklar başladı. Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine nazaran şimdi fikir etabında olan birleşme için görüşmeler sürüyor. Bankaların birleştirilmesi fikrinin ise verimlilik artışı ve ölçek iktisadı kapsamında gündeme geldiği lisana getiriliyor.

Kamuya bağlı Ziraat, Vakıf ve Emlak İştirak faaliyet gösteriyor. Üç banka ortasında Ziraat İştirak geçen yıl sonu itibariyle topladığı 46.4 milyar ve kullandırdığı 43.6 milyar liralık fon ile birinci sırada yer alırken Vakıf İştirak 36.6 milyar topladığı ve 29.4 milyar lira kullandırdığı fon ile ikinci sırada. İçlerinde en yenisi olan Emlak İştirak ise 11.6 milyar topladığı ve 13.6 milyar lira kullandırdığı fon ile üçüncü sırada yer alıyor. Üç kamu iştirak bankası 2020 sonu itibariyle iştirak bankaları içinde etkin büyüklükte yüzde 30,5’lik bir oranı temsil ediyor. Üç banka birleşmeleri halinde 133.7 milyar TL etkin büyüklük ile iştirak bankaları ortasında en büyük ikinci banka olabilecek.

Mevzuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye nazaran geçen yıl gerçekleştirilen kamu sigorta birleşmesiyle oluşturulan Türkiye Sigorta üzere bir yapı üzerine planlar aslında yeni değil. Geçen yıl da husus gündeme gelmiş lakin bir adım atılmamıştı. Son 1-2 aydır ise üç kamu iştirak bankasının birleştirilmesine ait hazırlıklar kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Edinilen bilgiye nazaran hatta Halkbank’ın iştirak bankası kurmamasının gerisinde yatan nedenlerden biri de üç iştirak bankasını birleştirme amacı. Bankaları birleştirme üzerine istişareler devam etse de şimdi fikir evresi aşılamadı. Hususa yakın kaynaklar iştirak bankalarına şimdi bu hususta çalışma ve hazırlık yapılması konusunda bir bilgi gitmediğine de dikkat çekti.

Bilgi veren kaynaklar üç kamu iştirak bankasının birleştirmenin sigorta kesimindeki kadar kolay olamayacağı görüşünde. Üç bankanın üst idaresi ve çalışanlarının tek bir bankaya evrilmesi sürecin biraz daha kuvvetli olacağını gösterdiğini belirten kaynaklar bu nedenle birleşme sürecinin daha fazla vakit alabileceğini söz etti.

Birinci çeyrekte üç banka da kar etti

Ziraat İştirak, Ziraat Bankası’nın iştiraki olarak kuruldu. Ziraat Bankası ise Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunuyor. Bankanın toplam faalleri 2021 yılı birinci çeyrek bilançosuna nazaran 2020 sonuna nazaran yüzde 5 artışla 63.3 milyar TL’ye ulaştı. Toplanan fonlar ise yeniden birebir periyoda nazaran yüzde 4 artış ile 48.2 milyar TL oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44.5 milyar TL düzeyine çıkarken, Ziraat Katılım’ın 2021 birinci çeyreğinde Türkiye iktisadına sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 62b9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 birinci çeyreğini 125 milyon TL kâr ile tamamlayan Ziraat İştirak, 2021 birinci çeyrek sonunda biri yurtdışında olmak üzere 105 şubeye ulaştı.

Geçen yılın birebir devrine 114 milyon TL kar açıklayan bankanın karı geçen yılın birinci çeyreğine nazaran yüzde 10 arttı.

Vakıf İştirak 2021 yılının birinci çeyreğinde 208 milyon TL kar açıkladı. Geçen yılın birebir periyoduna 143 milyon TL kar açıklayan banka karını yüzde 43 artırdı. Banka, 2021 birinci çeyreğinde faal büyüklüğünü bir evvelki yıla nazaran yüzde 11,7 artışla 59.4 milyar TL’ye, toplanan fonları ise yüzde 5,73 artışla 41.8 milyar TL’ye ulaştı. Gerçek bölüme nakdi ve gayri nakdi toplamda 49.2 milyar TL fon kullandıran banka, 17 Şubat 2021 tarihinde 3.22 milyar TL olan ödenmiş sermaye fiyatını 2.5 milyar TL artırarak, toplamda 5.72 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın 2020 sonuna nazaran şube sayısını 2 şube artırarak 118 şubeye çıkardı.

Emlak İştirak ise, 2021 yılının birinci çeyreğinde 8 milyon TL kar açıkladı. Geçen yılın tıpkı devrine 21 milyon TL ziyan açıklayan banka, 2021 yılının birinci çeyreğinde ziyandan kara geçti. Bankanın faal büyüklüğü 2020 sonuna nazaran yüzde 3 artarak 21 milyar TL’ye çıkarken gerçek dalı kullandırılan fon büyüklüğü 12.6 milyar TL oldu. Toplanılan fonlar 12.8 milyar TL birinci çeyrek itibariyle 59 şubesi bulunan Emlak İştirak 9 Haziran itibariyle ise 65 şubeye ulaştı.

Haberin devamı burada.