Keynes Para Üzerine Bir İnceleme Bölüm 3

Banka Parasının Analizi

1930 tarihli Keynes’in “Para Üzerine Bir İnceleme” isimli yapıtının birinci üç kısmında Keynes, parayı tanımlamakta ve paranın nasıl yaratıldığına ait görüşlerini aktarmaktadır. Sizler için bu üç kısmın kısa bir özetini yapacağım.

İlk kısım.

Bölüm 2

Bölüm 3

Bu kısımda Keynes, gerçek kişiler/iş adamları tarafından neden banka parasının kullanıldığı (para tutma saikleri) hakkında görüşlerini açıklamaktadır.

Gerçek bireylerin, muamele ve ihtiyat saikiyle tuttukları mevduatları income deposits (gelir mevduatı)[Türkçe çeviriden aldım] ve İş adamlarının, muamele ve ihtiyat saikiyle tuttukları mevduatları business deposits (ticari mevduat)[Türkçe çeviriden aldım] olarak isimlendirmektedir.

Bu iki mevduatın toplamı, cash deposits olarak adlandırlan nakit mevduatları[Türkçe çeviriden aldım] oluşturracaktır.

cash deposits=income deposits + business deposits

Üçüncü saik ise spekülasyon saiki olarak bildiğimiz şahısların ellerindeki mevduatı kıymetlendirmek hedefiyle para tutmalarını içermektedir. Burada, Keynes bu saiki direkt spekülasyon saiki olarak adlandırmıyor. Bu mevduatlara da savings deposits (tasarruf mevduatı) [Türkçe çeviriden aldım]olarak isimlendiriyor.

Bildiğiniz üzere bu mevduat isimleri ingiltere ve Birleşik devletlerde farklı isimlerle sınıflandırılmaktadır.

Mevduat hacminin süreç hacmiyle bağlantısını, bu iki farklı mevduat cinsi üzerinden açıklamaya çalışıyor.

Dikkat burada ticari mevduatı, ticari süreç hacmine bölüyor.

k2= Business deposits /  The volume of transactions, [ Ticari Mevduatlar için Nakit ankes oranı ]