Kurumunuzun Dijital Dönüşümü Ağınızı Modernize Etmenize Bağlı

Dijital teknolojiden yararlanan rastgele bir kurum için ağlar, merkezi bir hudut sistemi üzere çalışır ve bilginin iş akışı boyunca sürekliliğini sağlar. Ağların şirketler için operasyonel bağlamda hayati bir ehemmiyeti olmasına karşın birçok işletme için bu, insanları ve objeleri bağlayan daima büyüyen data hacmini ve çeşitliliği yönetmekte zorlanmak demek.

Eski ağlar çoklukla kalıplaşmıştır ve yine yapılandırması ya da yönetmesi zordur. Kurumların verimliliğe ve iş gücünün daha evvel görülmemiş düzeyde dağıtık ilerleyen çalışma tertibini kesintisiz bir halde desteklemeye dair yükselen beklentileri, sayıları süratle artan Objelerin İnterneti (IoT) aygıtları ve var olan tehditlere karşı güvenliğin sağlanmasında ağların modernizasyonu için önemli bir gereksinim doğurur.

Ağ modernizasyonu sayesinde kurumlar, özellikle dijital dönüşüm süreçlerini hızlandıranlar, operasyonelden güvenliğe dek her türlü zorluğun üstesinden gelecek biçimde donatılır. Aslına bakılırsa, günümüzün değişen iş modellerini desteklemek ismine ağ modernizasyonu bir gereklilikten öte, hayati ehemmiyettedir.

Günümüz koşullarını desteklemeyen ağ yapıları

Zayıf ağlar yalnızca kendi yollarını tıkamakla kalmazlar, günümüzün yeni gereksinimlerine ahenk sağlamaya çalışırken, önemli operasyonel ezalar yaratırlar.

Örneğin, modernize edilmemiş bir ağda farklı lokasyonlar ve temas cinslerinde yüz binlerce kullanıcı ve aygıtın gereksinimini karşılayabilecek ağı ölçekleme işi, çok büyük oranda manuel yapılır. Bu durum ise performans problemlerine ve mutsuz kullanıcılara yol açar.

BT çalışanlarının kısıtlı kaynakları da bu denkleme katıldığında, ekleme ve silme üzere temel hareketlere sıklıkla çok vakit ve güç harcanır ve stratejik ehemmiyetteki iş misyonlarına daha az kaynak ayrılır. Son olarak, sağlam bir ağ güvenliği olmadan korunma açıklarıyla karşılaşmak daha mümkündür.

Neyse ki bir kurumun ağlarını modernize edebileceği birden fazla yol mevcut. Yalnızca bugünün beklentilerini karşılayan değil, geleceğe bir köprü olabilecek ağları yaratın.

Uyulması gereken beş prensip

Ağ modernizasyonu, şirketlerin üstlenmeleri gereken ve devam eden bir süreçtir. Varılacak bir nokta değil, çıkılan bir yoldur.

Hibrit çalışma sisteminin başlangıcıyla, çağdaş ağlar artık her yerde eşit derecede güzel çalışmalı ve konut, ofis ve yerleşkelerin yanı sıra, bilgi merkezleri ve buluta da entegre olmalıdır. Tıpkı vakitte kenar ağ merkezli, bulut tabanlı ve data odaklı yeni bir ağ mimarisi yaklaşımının ortaya konması gerekir.

Hiç kuşku yok ki ağ modernizasyonu her büyüklükteki işletme için büyük bir proje demek. Performans, otomasyon, güvenlik ve çeviklik kazanımları sağlamayı amaçlayan beş temel alana odaklandıkları surece tesirli bir halde bu süreci yönetebilirler.

1. Bağlanabilirlik ve ölçek

Uzaktan çalışma, Objelerin İnterneti ve pandemi sonrası yeni gelişmekte olan iş modelleri hiper-dağıtık çalışma ortamları yaratıyor. Klasik VLAN mimarisine sahip eski ağlar için bu, daha evvel de tartışılan ölçeklendirme ezası demek. Eski ağlar çeşitli pozisyonlara yayılmış muazzam sayıda kullanıcı ve aygıta mesken sahipliği yapmakta zorlanır. Bu yüzden ölçeklendirme ve bağlanabilirlik için yeni mimariler ve protokoller mecburidir.

Ağ modernizasyonunu kolay kolay yapabilmenin birkaç yolu var. Birinci olarak, kurumunuz datalarını ister bulutta isterse de şirket bünyesinde tutsun, cloud-native (bulut yerel) bir tahlili seçerek ziyadesiyle muhtaçlık duyulan çeviklik ve tam zamanlılığı sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra WAN tahlillerini SD-WAN’la modernize etmek, çok daha fazla esneklik, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayan bir öbür sağlam adım olabilir. Burada yapılması gereken, mevcut altyapıyı toptan değiştirmeyi mecbur kılan bir yaklaşım yerine mevcut ağ mimarinizle bir ortada var olabilecek tahliller bulmaktır.

2. Yapay zeka dayanaklı otomasyon

Şu gerçekle yüzleşelim: çağdaş ağların ölçeği ve yarattıkları datalar, biz insanların takip edip izleyebileceği, tek başımıza sorun gidermesini ya da optimizasyonunu yapabileceğimizin çok daha ötesinde. Buna kısıtlı sayıdaki BT çalışanları eklendiğinde ise takımlar çok iş yüküyle karşılaşırlar. Tahlil mü? Otomasyonda. Daha da spesifik olmak gerekirse otomasyon dayanaklı yapay zeka operasyonlarında, yani AIOps’larda.

Yapay zeka operasyonları BT takımlarının yapılandırma idaresi üzere kendini tekrar eden ve vakit alan vazifelerini otomatize etmelerini sağlar ve böylelikle daha stratejik misyonlara odaklanabilirler. Ağın birinci çalıştırılmasından kurulumunun süregelen idaresine dek, yapay zeka operasyonları kurumlara gerçek ve somut bir yol sunarak, ağ operasyonlarının hem verimlilik hem de etkinliklerini geliştirmelerini sağlar.

Peki şirketlerin yapay zeka operasyonlarını uygulamaya koyarken nasıl bir farkındalığa ulaşması gerekiyor? Öncelikle çalışanlara itimat aşılayın. Yapay zeka operasyonları temel bir kültürel değişimi beraberinde getirebilir ve bu durum kimi çalışanların işleri hakkında tasaya kapılmalarına yol açabilir. Münasebetiyle karar vericilerin çalışanlara otomasyonun işlerini ellerinden almakta değil, kendini tekrar eden vazifelerde hem vakitten tasarruf etmek hem de iş yükünü hafifletmekte kullanılacağına dair itimat aşılamaları gerekir. Bunun ardından yapay zeka operasyonlarının çalışma ortamınızda nasıl performans göstereceğini test ederken küçük adımlar atın. Yapay zeka birçok durum için faydalı olabilir ancak bu, her şartta eksiksiz performans göstereceği manasına gelmez. Aksini sav edene de güvenmemelisiniz.

3. Güvenlik

Günümüz ağ teknolojileri her daim değişip, çok çeşitli kullanıcılara ve aygıtlara mesken sahipliği yaparken en aktüel güvenlik ve aktifliğin sağlanması son derece hayati değerdedir. Ama manuel müdahaleler gerektiren eski ağlar insan kusurlarına ve zafiyetlere yol açabilir.

Sıfır İtimada Dayalı Güvenlik Siyaseti ve İnançlı Erişim Hizmeti Kenar Mimarisi (SASE) yapılarından yararlanarak ağ ve güvenlik fonksiyonlarını entegre edebilen BT grupları, bu zafiyetleri önleyebilir. Bu yapıların temel prensipleri erişim izinlerinde büsbütün bağımsız bir ilişki yolu izlemesidir. Evvelden tanımlanmış güvenlik siyasetleri sayesinde yalnızca kimliği tespit edilen ve onaylanmış kullanıcılar ile aygıtlara ağ erişim müsaadesi verilir.

Kurumlar ağ tahlillerinde geçmişe dönük değil, Sıfır İnanca Dayalı Güvenlik Siyaseti ve SASE teknolojilerine yer vermeli. Böylelikle kullanıcılar ve aygıtları çok daha kolay bir halde keşfedebilecek, kimliklerini tanımlayacak ve onaylayacak, tüm denetimi ellerinde tutarak, dengeli güvenlik siyasetleri izleyebilecekler.

4. Esneklik ve çeviklik

Hızla değişen iş amaçları yeni yahut gittikçe gelişen şartlara süratlice ve otomatik biçimde ahenk sağlayabilen ağlara ihtiyaç doğurur. Ne yazık ki günümüzdeki birçok kurum birbirine hiç benzemeyen ağ idare tahlillerinden meydana gelen karmaşık bir yapıyla kısıtlanıyor. Bu durum ise operasyonel uyuşmazlıklar ve tehlikeli silolar yaratıyor.

Cloud-native (bulut yerel) tahliller sadece kablolu, kablosuz ve WAN boyunca hem tek bir noktadan görünürlük hem de denetim sağlamaktan ibaret değildir. Tıpkı vakitte daima yapılan güncellemeler ve yeni fonksiyonlarla kurumların rekabetçiliğini muhafazasını sağlar. Şayet kurumunuz bulut tahlillerini ağ idaresinde kullanmaya başlamadıysa, küçük adımlar atın ve seçici olun. Merkezi bulut denetimi ve görünürlüğünden yarar sağlayacak bir proje ya da ağınızdan bir kısım seçin. Uzaktan çalışmayla işe başlayabilirsiniz. Hibrit çalışanlara tıpkı ofiste çalışıyorlarmış üzere bir tecrübe yaratabilmek epeyce değerlidir.

5. ‘Bir hizmet olarak’ modelini kullanmak

Kısıtlı bütçelerle birçok kurum yeni ağ tahlillerinin süratli satın alımı, uygulanması ve idaresini finanse etmekte zorlanıyor.

Neyse ki, aaS ya da yönetilen hizmetler üzere alternatif satın alma ve uygulama modellerinin yükselişiyle bu sorun yakında tarih olabilir. Bir hizmet olarak ağ (NaaS) yaklaşımı yeni ağ tahlillerini süratle sunarken, kurumların bütçelerini gözden geçirmelerine ya da ölçeği muhtaçlığı kadar ayarlamalarına imkan verir. Kurumlar NaaS modelleri aracılığıyla donanım, yazılım ve hizmetlere aylık abonelik modeliyle erişirken, BT takımlarının üstlendiği yük hafifler ve ağ planlama ile bütçe yapmakta harcanan vakit azalır.

İlk adım olarak, esnek bir finansman ve abonelik yaklaşımının kurumunuza getirebileceği potansiyeli, sağlayıcınızın bir hizmet olarak modelini destekleyecek kaynağı olup olmadığını ve bunların standart hizmet teklifleri mi olduğu yoksa özelleştirmeyi destekleyip desteklemediğini değerlendirin.

Ağ modernizasyonunun önemi

Ağ modernizasyonu dışarıdan mevcut altyapınızı güncelleyen kolay bir çalışmaymış üzere görünebilir ancak gerçekte çok daha fazlasıdır. Bu, işinizi yalnızca son teknolojiyle şimdiki tutmaktan ibaret değildir. Güvenlik, idare, mimari ve dağıtıma yönelik yeni yaklaşımlardan yararlanarak, dijital dönüşüm yetkinliğinizi geliştirecek çevik bir temel sunan, devam eden gerekli bir süreçtir.