Logo Yazılım’da yeni hedef  fiyat TL66.24

Logo Yazılım (LOGO)

Teklif: Endeksin Üzerinde Getiri

Son Kapanış: 44,80

Maksat Fiyat: 66,24

Potansiyel Getiri: %48

1Ç22 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/03 devrine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin:

Net satışları 1. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran %4,1 düşüş göstermiştir. Geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran %93,1 artışla 269.1 milyon TL olmuştur.

FAVÖK’ü 1. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran %36,0 artış göstermiştir. Geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran % 106,3 artışla 113.6 milyon TL olmuştur.

FAVÖK marjı 1. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran 1.243 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran 270 baz puan artışla %42,2 olmuştur.

Net karı 1. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran %3,85 düşüş göstermiştir. Geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran net karı %69,2 artışla 92.6 milyon TL olmuştur.

Net nakdi 1. çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran %30,1 artışla 217 milyon TL olmuştur.

Sonuç

Şirket, 1Ç22’de 269 mn TL satış geliri (kons: 264 mn TL-Gedik: 264 mn TL), 114 mn TL FAVÖK (kons: 105 mn TL-Gedik: 104 mn TL) ve 93 mn TL net kar (kons: 90 mn TL-Gedik: 84 mn TL) açıklamıştır. Şirketin FAVÖK’ü ve net karı beklentilerin hafif üzerinde açıklanmıştır. Satış gelirleri yıllık bazda %93 yükseliş kaydederken, çeyreklik bazda mevsimsellikten dolayı %4 azalış göstermiştir. Türkiye ve Romanya operasyonları sırasıyla %65 ve %35 oranında katkı sağlamıştır. Türkiye gelirleri yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artışla %91 artış kaydetmiştir.

eLogo (e-devlet çözümleri) müşteri sayılarındaki yükseliş devam etmiştir. 1Ç21’de 62 bin olan eLogo müşteri sayısı, 1Ç22’de 107 bine (4Ç21: 95 bin) çıkmıştır. Sonuç olarak, 1Ç22’de tekrarlayan faturalanan gelirlerdeki hissesi %61 olmuştur. Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satış gelirleri yıllık %97 artışla (euro bazında +% 12) 95 milyon TL (4Ç21: 101 mn TL; 1Ç21: 48 mn TL) olmuştur. FAVÖK hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydederken, FAVÖK marjı olumlu operasyonel idare sayesinde çeyreklik olarak 1.243bp’lık artışla güçlü genişleme sergilemiştir. Tıpkı vakitte 1Ç21’de 10 milyon TL olan Total Soft FAVÖK sayısı 20 milyon TL’ye (4Ç21: 59 mn TL) ulaşmıştır. 1Ç22’de yazılan 19,2 milyon TL’lik net finansal gelir de net kara katkı sağlamıştır. Şirketin net nakdi çeyreklik olarak artış göstermiştir.

Pay 2022 yılı beklentilerimize nazaran 9,3x FD/FAVÖK ile süreç görmektedir. Finansal sonuçların pay üzerindeki tesirini hudutlu olumlu olarak kıymetlendiriyoruz.

Gedik Yatırım şirket raporudur

Deniz Yatırım’dan İş Bankası için ‘AL’ önerisi…

RAPOR: ‘Özvarlık Kârlılığı İle Öne Çıkan Şirketler…’

YKY  Strateji Notu: El Sıkışmıştık