Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

İşte herkesin çeşitli platformlarda paylaşabileceği 2021 Mevlid Kandili hadisleri…

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

“Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

“De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân -31)

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

“Kim ihlaslı olarak “Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah” derse cennete girer.” “Onun ihlası nedir” diye soruldu; “Kişiyi Allah Teala’nın haramlarınadan korumasıdır” buyurdu.”(El-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c. 1.s.18.)

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Ebu Hureyre Radıyallahu anh’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;”Ümmetimin fesada uğradığı bir anda benim bir sünnetime yapışan için şehit sevabı vardır.”El-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c.1. s.172. Kaynak: Kutlu Doğum’a özel hadisler

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur ” (Ahzap 70-71)

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Enes b. Malik Radıyallahu anh’dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;”Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez.”Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c.1. s.53. Kaynak: Kutlu Doğum’a özel hadisler

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Abdullah b. Amr Radıyallahu anh’dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;”Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir.”Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale’s-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209. Kaynak: Kutlu Doğum’a özel hadisler

Mevlid Kandili hadisleri kısa, anlamlı… Mevlid Kandili ile ilgili hadisler ve sözler

Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır.” (Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.)