Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 13,4

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş vakitli olarak; Memleketler arası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne ahenk sağlamak emeliyle yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha düzgün takip edebilmek maksadıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık varsayımlar olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ait detaylı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %13,4 düzeyinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda antaya escort işsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık artış ile %13,4 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %43,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %43,4 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %50,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2021 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 226 bin kişi artarak 31 milyon 712 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile %50,1 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %26,9, istihdam oranı %28,1 oldu

15-24 yaş kümesini kapsayan antalya rus escort genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,4 puanlık artışla %26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla %28,1 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 0,1 puan azalarak %38,5 düzeyinde gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdamın %55,8’i hizmet kesiminde yer aldı

Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım bölümünde 52 bin kişi, sanayi dalında 166 bin kişi azalırken inşaat kesiminde 37 bin kişi, hizmet kesiminde 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,4’ü tarım, %20,8’i sanayi, %6,0’ı inşaat, %55,8’i ise hizmet bölümünde yer aldı.

Mevsim tesirinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,3 oldu

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Şubat ayında bir antalya ucuz escort evvelki aya nazaran 1,2 puan azalarak %28,3 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,8 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %22,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı %14,1, istihdam oranı %42,9 oldu

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,6 puan artarak %14,1 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 206 bin kişi artarak 4 milyon 445 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış istihdam oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,7 puan azalarak %42,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 69 bin kişi artarak 27 milyon 150 bin kişi oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,5 puan azalarak %49,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 275 bin kişi artarak 31 milyon 595 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı %16,7 oldu

Şubat ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2,8 puan azalarak %27,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 3,6 puan azalarak %16,7 oldu.

Kaynak: tuik.gov.tr