Nakit bütçe ANALİZİ:   Hazine yine cepten yedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın nakit bütçe datalarına nazaran, nisanda bütçe açığı evvelki yıla nazaran bariz artarak 43.7 milyar TL oldu. Sarfiyat artışının hızlanması, bütçe açığındaki genişlemenin devam etmesine  neden oldu. Eylül 2021’de açıklanan Orta Vadeli Program (OVP)’da 2022 için bütçe açık/GSYH oranı maksadı  %3.5 belirlendi. Fakat Eylül sonrasında yeni iktisat modeli çerçevesinde açıklanan adımlar, bütçe  açığının OVP’de öngörülenin üstünde gerçekleşmesine neden olabilir.

Nisanda kasadan kullanım devam etti

Nisan ayında yıllık bazda gelirler %87 ile süratli arttı. Fakat yıllık masraf artışı %103 ile gelir artışının da üstünde  gerçekleşti. 3 aylık bazda, hem gelir hem de sarfiyat artışı hızlandı.

Nisanda iç borçlanma, Bakanlık programının 9.0 milyar TL üstünde gerçekleşti. Aylık bazda iç borç çevirme oranı  hedefi %119, gerçekleşme %159 oldu. 12 aylık iç borç çevirme oranı %91’den %94’e yükseldi. Bakanlık’ın  programına nazaran, borçlanmanın artmasıyla Mayıs-Temmuz 2022 devrinde iç borç çevirme oranı %129 olacak.

Bakanlık, mayıs ayı iç borçlanma ölçüsünü evvelki varsayımına nazaran değiştirmeyerek 59 milyar TL’de tuttu.

Nisanda iç borçlanma amacın üstünde olsa da martta olduğu üzere net borçlanmanın bütçe açığının finansmanına  yetmemesi nedeniyle kasadan kullanım oldu. TCMB bilgilerine nazaran; nisan ayında kamunun YP mevduatı 4.1 milyar  TL artarken (yaklaşık 0.2mlrUSD), TL mevduatı 22.3 milyar TL azaldı. Hazine’nin kasasında nisan sonunda 235.1 milyar TL (YP ve TL, toplam) bulunuyor. Nisan sonu itibariyle Hazine’nin kasasındaki YP mevduatı ise yaklaşık 11.3  milyar USD düzeyinde.

Mayısta iç borç ödemesi yüklü

İç borç ödemesi, mayısta yaklaşık 53 milyar TL ile gelecek 12 aylık ortalama ödemenin besbelli üstünde.

Önümüzdeki 12 aylık süreçte, 2022 yılında ağustos ve ekim aylarında ve Ocak 2023’te iç borç ödemesi yüklü  olacak.

İç borç stoku içinde TL dışı borcun hissesi, Mart 2022 itibariyle %29 ile evvelki aya nazaran değişmedi. Kur muhafazalı TL mevduat uygulamasında mümkün kur farklarının Bakanlık tarafından karşılanacak olması, iç borç stoku üzerindeki kur hassasiyetinin artmasına neden olacak.

Dış borç ödemesi, mayısta 0.5 milyar USD ile düşük. Dış borç ödemesi, 2022’de eylül (3.3 milyar USD), 2023’te  mart (2.3 milyar USD) aylarında yüklü. Bakanlık Programı’na nazaran 2022’de milletlerarası piyasalardan 11 milyar USD borçlanma hedefleniyor. 2022’de milletlerarası piyasalardan toplam 5 milyar USD borçlanıldı. Böylelikle 2022 gayesinin %45’i gerçekleştirildi.

BBVA Garanti Yatırım tahlilidir