Ekonomi Haberleri

Ozan Bingöl: ÖDEDİĞİMİZ HER YÜZ LİRA VERGİNİN 16 LİRA 8 KURUŞU FAİZE GİDİYOR

Vergilerimiz Nerede? sorusunu sormak, demokratik şuurun gelişmesi için olmaz ise olmazdır. Bu nedenle ben de daima olarak bu soruyu soruyorum.

Aşağıda bu sorunun %16’lık kısmına karşılık bulacaksınız. Öbür kısımlarına ait yazıları da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım.

Ödediğimiz vergiler kimlerden, hangi mal ve hizmetler üzerinden, hangi oranda alındığı; kimlerin vergi ödediği ve kimlerin de ödemediği kadar kıymetli bir mevzuda bu vergilerin nerelere harcandığıdır.

Dar gelirlinin tüpünden, tenceresinden, dolabından alınan vergilerin her kuruşunun hassas bir halde harcanması, en uygun alanlara tahsis edilmesi gerekir.

Pekala, Türkiye’de durum nedir? Bu mevzuda vergi gelirlerimizin ne kadarının faize gittiğine ait aşağıdaki sayılar çok olumsuz bir tablo çiziyor. 2020 yılında taban ücretliden, ekmekten, sudan, sütten, otomobilden, doğalgazdan, neredeyse aldığımız nefesten toplanan her 100 lira vergimizin 16 lira 8 kuruşunu faize ödedik.

2006-2020 devrinde ödediğimiz vergilerin 905.2 milyar lirası faiz ödemesine gitmiştir. Lisana kolay 905,2 milyar. Bu para ile neler yapılırdı? sorusunun yanıtını sizlere bırakıyorum.

Vergilerimizden ödenen faizlerin yıllar itibariyle dağılımı aşağıda sunulmuştur.

Form 1: Yıllar İtibariyle Merkezi İdare Faiz Masrafları (2006-2020)

Dr. Ozan BİNGÖL, Vergi Uzmanı

Müellifin izniyle  vergiyedair.com sitesinden yayınlanmıştır.

Mart nakit bütçe tahlili: TL41 milyar fazlanın öyküsü

Ozan Bingöl yazdı: Kamu Vazifelilerinin Yönetim/Denetim Şurası Maaş Kıssasını Bir de Bizden Dinleyin

Dr Yalçınkaya: Özel Bölümün Borcu Azalırken Kamunun Borcu Artmaya Devam Ediyor