Ekonomi Haberleri

PAGDER: ABD’ye Uygulanan Ek Mali Yükümlülükler Sanayimize Zarar Veriyor!

Global boyutta yaşanan arz şokuna bağlı olarak yüksek seyreden plastik hammadde fiyatlarının dala tesirini pahalandıran PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği İdare Heyeti Lideri Selçuk Gülsün, “Belirli plastik hammadde kümelerinde fiyat artışının önüne geçmek ismine ABD’den plastik hammadde ithalatına uygulanan ek mali yükümlülükler uygulamadan kaldırılabilir” dedi.

Global boyutta yaşanan arz şokuna bağlı olarak yüksek seyreden plastik hammadde fiyatlarının kesime tesirini pahalandıran PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği İdare Heyeti Lideri Selçuk Gülsün, “Mart ayı itibariyle Avrupa’da heyeti petrokimya tesislerinden 38’inin üretimlerini kısması ya da büsbütün durdurması bu ülkelerden yapılan ithalatın yavaşlamasına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra uzun müddettir devam eden tedarik zincirinin bozulmasına bağlı olarak Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalat bedellerinin konteyner başına 8.000-10.000 dolar bandına çıkmış olması bu bölgeden ithal edilen hammaddelerin de rekabetçi bir fiyata sahip olmasını engellemektedir. Bu sıkıntılar sebebiyle kar marjı süratle eriyen ve işletme maliyetleri artan kesimimizin hammaddeye ve finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların atılması gerekiyor” dedi.

Ek Mali Yükümlülükler Kaldırılmalı

Ülkemiz plastik endüstrisinin muhtaçlık duyduğu hammaddenin yaklaşık olarak %15’inin yurtiçinde üretildiğini kalan %85’lik kısmın ise ithalat kanalıyla temin edildiğini belirten Gülsün, “İdeal durum hammadde talebimizin tamamının yerli kaynaklarla karşılanarak arz güvenliğimizin tam olarak sağlanması olsa da kısa vadede bu büyüklükte tesislerin kurulması mümkün olmadığı için endüstrimizin muhtaçlık duyduğu hammaddeye erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması gerekiyor. AB ile yaptığımız gümrük birliği muahedesi sebebiyle üçüncü ülkelerden yapılan hammadde ithalatına uyguladığımız gümrük vergilerini sıfırlanma bahtımız ne yazık ki yok. Benzeri halde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sürecinden geçerek onaylanmış olan anti-damping tedbirlerinin de askıya alınması çok mümkün gözükmemektedir. Öte yandan, ABD’nin Türk çeliğine uyguladığı ek gümrük vergisine mütekabiliyet çerçevesinde uygulamaya koyduğumuz ek mali yükümlülükler süratle uygulamadan kaldırılabilir. Kelam konusu ek mali yükümlülüklerin kaldırılması tüm eser kümelerinde bir rahatlama sağlamayacak olsa da bilhassa fiyatı en fazla artan eserlerin başında gelen polivinil klorür (PVC) kümesi fiyatlarında %25 oranında bir gevşeme sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçlerde de önümüze gelebilecek mümkün ek mali yükümlülük uygulamalarında sanayi tesislerimiz tarafından kullanılan hammaddelerin uygulamaya dahil edilmemesine ihtimam gösterilmelidir” dedi.

Finansmana Erişim Kolaylaştırılmalı

Kelamlarına devam eden Selçuk Gülsün, “Plastik sanayindeki en kıymetli maliyet kalemi olan hammadde de meydana gelen bu süratli artış işletmelerin kar marjlarının süratle erimesine neden olmuştur çünkü üretici maliyet artışını fiyatlara yansıtamamaktadır. Son 6 aylık periyotta ÜFE ile TÜFE ortasındaki makasın süratle açılarak %15 düzeyine gelmiş olması da bu durumu teyit eder niteliktedir. Bilhassa plastik bölümü üzere 30’dan fazla dala orta girdi sağlayan stratejik değeri haiz kesimlerde meydana gelen maliyet artışları tüm imalat endüstrinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Kar marjlarının erimesinin yanı sıra işletmelerin karşılaştığı bir öteki kıymetli sorun ise süratle artmış olan işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasıdır. Bu süreçte kesimimizin finansman kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılması mümkün üretim kayıplarının yaşanmasının önüne geçecektir” dedi.

Orta ve Uzun Vadeli Amaçlar Göz Gerisi Edilmemeli

Kısa vadede kesimin nefes almasını sağlayacak her türlü adımı desteklediklerinin altını çizen Gülsün, “Öte yandan, kesimimizin yapısal sıkıntılarını ortadan kaldıracak orta ve uzun vadeli gayeler konusunda da kararlı adımlar atılmalı. Bu kapsamda çalışmaları devam eden petrokimya tesislerinin tamamlanması ve bunlara yenilerinin eklenmesi, gerek hammadde ithalatı gerekse ihracat maliyetlerini azaltacak lojistik sınırların kurulması ve bölümümüzün sermaye ve insan kaynağı yapısını geliştirecek stratejiler geliştirilmesi bölümümüze ve ülkemize büyük yarar sağlayacaktır” dedi.