Sağlık sektörü birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendiriyor

EY’nin (Ernst & Young) 23. Küresel Sermaye İnanç Barometresi’ne nazaran; dünya genelinde sıhhat ve ömür bilimleri şirketleri, operasyonel yetkinliklerini artırmak ve yeni pazarlara açılmak için birleşme ve satın alma (M&A) fırsatlarını kıymetlendiriyor. 2020 yılında karlılığın azaldığını belirten şirket yöneticileri, pandeminin dal üzerindeki tesirinin kısa vadeli olacağını öngörüyor. Yöneticiler uzaktan sıhhat hizmetlerini geliştirmek için teknoloji yatırımlarına odaklanıyor.

Milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY, dünya genelinde sıhhat ve ömür bilimleri kesiminde faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik görünüme ait beklenti ve yakın vadeli planlarını ortaya koyan ‘23. Küresel Sermaye İnanç Barometresi’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Orta ve büyük ölçekli şirketlerin üst seviye yöneticilerinin görüşlerini yansıtan araştırmaya nazaran; pandemi, sıhhat ve hayat bilimleri şirketlerini eser ve hizmet portföylerini yine şekillendirmeye yöneltti.

Büyüme için dijital dönüşüm

Şirketler, pandemi sonrası için büyüme stratejileri kapsamında, operasyonel yetkinliklerini geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için teknoloji yatırımlarına sürat vererek dijital dönüşüme odaklanıyor; birleşme ve satın alma fırsatlarını kıymetlendiriyor. Araştırmaya katılan yöneticilerin %43’ü şirketlerinin gelecek 12 aylık devirde faal olarak birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendireceğini lisana getiriyor.

Teletıp uygulamaları yaygınlaşıyor

Araştırmada hastaların tedavilere ulaşma biçimlerinin bilhassa pandemi periyodunda değiştiğine, teletıp uygulamalarının yaygınlaştığına ve klinik çalışmalarda teknoloji kullanımının arttığına vurgu yapılıyor. Araştırma sonuçlarına nazaran; uzun vadeli bedel yaratma maksatları doğrultusunda yöneticilerin %67’si dijital dönüşüm, %65’i ise müşteri alakalarına yatırımlarını artırıyor.

Karlılıktaki düşüş kısa vadeli olacak

Pandeminin sıhhat ve ömür bilimleri şirketleri üzerindeki tesirlerinin incelendiği araştırmaya nazaran; yöneticilerin %89’u karlılıkta pandemi münasebetiyle düşüş görüldüğünü söz ediyor. Öte yandan Covid-19 tedavisi ve aşısına yönelik çalışmalar yapan büyük ilaç şirketlerinin öbür biyofarmasötik şirketlerine nazaran karlılıkta olumlu ayrıştığı belirtiliyor. Medikal teknoloji (Medtech) şirketlerinin ise hastanelerde mecburî olmayan ameliyatların ertelenmesinden olumsuz etkilendiği lisana getiriliyor. Araştırmaya katılan yöneticilere pandeminin karlılık üzerindeki tesirinin ne kadar süreceği sorulduğunda ise %76’sı kısa vadeli olacağını ve 2021 yahut 2022’de karlılığın geri geleceğini öngördüğünü söylüyor.

Teknolojide ek yatırım muhtaçlığı doğdu

EY Türkiye Sıhhat ve Hayat Bilimleri Dal Başkanı T. Ufuk Eren, araştırma sonuçlarına ait şu değerlendirmede bulundu: “Araştırmamız pandeminin, sıhhat ve hayat bilimleri şirketlerini uzun vadeli planları ve değişen muhtaçlıklar doğrultusunda portföylerini tekrar şekillendirmeye yönelttiğine işaret ediyor. Yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (%90) iş stratejileri ve portföylerini kapsamlı bir halde gözden geçirdiklerini belirtirken, yarısından fazlası (%56) pandeminin iş stratejilerindeki değişimi hızlandırıcı bir tesir yarattığını tabir ediyor. Pandeminin bölümde teknoloji yatırımlarının değerini ön plana çıkarmasıyla birlikte ve alanda ek yatırım muhtaçlığının da doğduğunu söyleyebiliriz. Sıhhat ve ömür bilimleri şirketlerinin 2021 ve 2022’de teknoloji yatırımlarına devam ederken, bir yandan da birleşme ve satın alma alanında oluşacak imkanları uzun vadeli bir bakış açısıyla gündemlerine alacaklarını söyleyebiliriz.”