Sektörel Güncel Gelişmeler: Demir Çelik

Worldsteel datalarına nazaran, 2020 yılında pandeminin tesiriyle bir evvelki yıla nazaran %0,9 düşüş kaydeden dünya ham
çelik üretimi, Ocak-Şubat 2021 devrinde yıllık bazda %6,6 arttı. Bu devirde bölge bazında bakıldığında, AB,
Kuzey Amerika ve Afrika hariç öteki bölgelerin ham çelik üretiminin arttığı görüldü. Birinci 10 ülke içinde de Japonya,
ABD, Almanya ve Rusya hariç tüm ülkelerin ham çelik üretimlerinde gözlenen artış, global talepte toparlanma
eğilimine işaret etti.

Türkiye, 2020 yılında ham çelik üretiminde dünya genelinden olumlu istikamette ayrıştı. Bu devirde Türkiye ham çelik
üretiminde %6’lık artışla 8. sıradan 7. sıraya yükselirken, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi pozisyonunu elde etti.
Üretim artışı, 2021’in birinci iki ayında da %9,4 ile devam etti.

Pandeminin 2020 yılı genelinde global talebi olumsuz etkilemesi ve AB ülkeleri üzere kıymetli ihraç pazarlarında
Türkiye’nin çelik ihracatını kısıtlayan uygulamalar nedeniyle, çelik eserleri ihracatı 2020’de bir evvelki yıla nazaran
ölçü bazında %5,5 oranında azalarak 16,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Çelik eserleri ihracatı, 2021’in Ocak
ayında da ölçü bazında %15,5 ile azalışını sürdürdü.

Bölümde yurt içi gerçek ciro 2020 genelinde ortalama bazda %8,6 artış kaydederken, 2021’in birinci ayında da %15,7 arttı.
Bu gelişmede, bilhassa üçüncü çeyrekte otomotiv, konut ve beyaz eşya dallarının talebindeki canlanma tesirli
oldu. 2020’nin son çeyreğinde artan global çelik talebinin dalda yatırım iştahını artırdığı, hasebiyle yurt içinde
firmaların modernizasyon ve ek kapasite yatırımlarına başladığı belirtiliyor.

2021’in birinci çeyreğinde otomotiv ve beyaz eşya kesimlerindeki talebin sürmesi beklenirken, inşaat kesimindeki
belirsizliğin bölüme yönelik talep üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği düşünülüyor. Bununla birlikte, pek çok
milletlerarası kuruluşun 2021 yılına ait global ekonomik büyüme kestirimlerini üst istikametli güncellemesine
karşın dalın en büyük ihraç pazarı olan Euro Alanı iktisadına ait büyüme varsayımlarını aşağı istikametli revize
etmeleri, bölümlerde ihracata ait mevcut belirsizliklerin sürebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: iktisat.isbank.com.tr