Sektörel Güncel Gelişmeler: İnşaat ve Konut

Konut satışları 2021’in Nisan ayında 2020 yılındaki düşük baz tesiri nedeniyle yıllık bazda kıymetli oranda arttı. Öte yandan, yılın birinci 4 ayı prestijiyle konut satışları bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran %6,5 oranında daralma kaydetti. Konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek seyir Ocak-Nisan devrinde ipotekli konut satışlarının yıllık bazda %55,8 gerilemesinde tesirli olurken, öteki satışların %23,9 oranında arttığı görüldü.

Ocak ayında yıllık bazda %3,2 ve Şubat ayında %0,3 artış kaydeden bina inşaatı gerçek cirosu Mart ayında %6,3 geriledi. Böylelikle, birinci çeyrekte gerçek ciro %0,9 yükseldi. 2020’nin üçüncü çeyreğinde %6’ya yakın oranda artan bina inşaatında gerçek ciro, yılın son çeyreğinde de %12’nin üzerinde daralmıştı. Artan faiz oranları nedeniyle talebin baskı altında kaldığı kesimde süratli yükseliş sergileyen inşaat maliyetleri de ciro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Bina inşaatı maliyet endeksi Mart ayında yıllık bazda %31,6 oranında yükseldi. Global piyasalarda artış eğiliminde olan emtia fiyatları ile birlikte değerlendirildiğinde maliyet artışının devam edebileceği varsayım ediliyor.

2021 yılı Mart ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran nominal olarak %32 oranında yükselen konut fiyat endeksi, gerçek olarak da %13,6 oranında arttı. Bu periyotta İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla %28,9, %30,3 ve %33,9 oranlarında artış gösterdi.

2020’nin üçüncü çeyreğindeki olumlu görünümün akabinde süratli bir bozulma kaydeden inşaat kesimi inancındaki gerileme Nisan ayında da sürdü. Zayıf talebin yanı sıra son devirde artan maliyetler dal üzerindeki baskının artmasına neden oluyor. İç talep şartları ve faiz oranlarının seyrinin önümüzdeki devirde de bölümün faaliyetleri üzerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: iktisat.isbank.com.tr