Sektörel Güncel Gelişmeler: Lojistik

Global bazda tedarik zincirlerindeki aksaklıklar devam ederken, nakliyat maliyetlerinin de yüksek düzeylerini koruduğu izleniyor. Baltık Kuru Yük Endeksi’ndeki yükselişin Nisan ayı ortasından itibaren suratını artırdığı, Mayıs ayında ise dalgalı seyrettiği gözleniyor. Mayıs ayı başında 3.200 puanı aşan Baltık Kuru Yük Endeksi sonraki devirde bir ölçü gerileyerek 2.800 puan düzeyine indi. Dünya genelinde konteyner ve gemi ekipman meselelerinin devam etmesiyle `beraber konteyner navlun fiyatlarının de ivme kazanarak yükselişini sürdürdüğü görülüyor.

Ölçü bazında dış ticaret datalarının seyri lojistik kesiminin performansı açısından belirleyici rol oynuyor. Türkiye’nin ihracatı Ocak ayında yıllık bazda azalış kaydetmesinin akabinde, Şubat ve Mart aylarında zayıf bazın da tesiriyle arttı. Ölçü bazında ithalat ise Şubat’ta yıllık bazda sonlu gerilerken Mart’ta %10 yükseldi. Böylelikle, 2021’in birinci çeyreğinde ölçü bazında ihracat bir evvelki yılın birebir devrine nazaran %10,8 oranında artarken, ithalat yataya yakın seyretti.

Lojistik bölümünde toplam gerçek ciro, Mart ayında yıllık bazda %20,7 ile 2020 yılının Şubat ayından bu yana birinci sefer artış kaydederek dalın faaliyetlerine ait olumlu bir görünüm sundu. Alt faaliyet kümeleri prestijiyle incelendiğinde de, tüm alt kümelerde ciroların bu devirde gerçek bazda arttığı gözlendi. Salgınla birlikte stoklama muhtaçlığının artması ve eticarette süren süratli büyüme depolama dalını destekledi. Global ticaretteki toparlanma ve navlun fiyatlarındaki yükselişler deniz yolu nakliyatının gerçek cirosundaki güçlü artışta tesirli oldu.

Memleketler arası Hava Nakliyatı Birliği (IATA) yayımladığı Mart 2021 raporunda, dünya genelinde hava yolu nakliyatında yolcu trafiğinin Mart ayında artış kaydetmesine rağmen, pandemi öncesi periyoda kıyasla düşük kalmaya devam ettiğini belirtti. Raporda kelam konusu artışın daha çok iç sınırlarda artan yoğunluğa bağlı olduğu, memleketler arası seyahat trafiğinin ise pek çok ülkede süren sıkı seyahat kısıtlamaları nedeniyle şimdi güzelleşme kaydedemediği söz edildi. Bu periyotta hava yolu yük nakliyatının ise, ekonomik aktivitedeki canlanmanın da tesiriyle, yolcu
nakliyatına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediği izleniyor. IATA, hava yolu yük nakliyatında 2021 yılında yıllık bazda yaklaşık %13 artış öngörüyor.

Kaynak: iktisat.isbank.com.tr