Ekonomi Haberleri

Tarım-ÜFE, martta yüzde 2,52 arttı-gıda fiyatlarında yükselişe devam

Tarım-ÜFE’ de, 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 2,52, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran yüzde 8,39, bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 22,06 ve on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 17,68 artış gerçekleşti.

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mart 2021

Bölümlerde bir evvelki aya nazaran değişim balık ve öbür balıkçılık eserlerinde yüzde 1,93, tarım ve avcılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,47, ormancılık eserleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,72 artış gerçekleşti. Ana kümelerde bir evvelki aya nazaran değişim tek yıllık bitkisel eserlerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve hayvansal eserlerde yüzde 1,07 ve çok yıllık bitkisel eserlerde yüzde 7,93 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 38,68 ile lifli bitkiler alt kümesinde oldu

Bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran en fazla artış gösteren öbür alt kümeler ise yüzde 38,65 ile turunçgiller ve yüzde 30,62 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir evvelki yıla nazaran azalışın olduğu tek alt küme yüzde 1,15 ile başka ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt kümeler ise yüzde 2,41 ile zerzevat ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 14,98 ile yağlı meyveler ve yüzde 15,60 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Aylık en fazla artış yüzde 7,95 ile turunçgiller alt kümesinde gerçekleşti

Alt kümeler prestijiyle bir evvelki aya nazaran en fazla artış gösteren öbür alt kümeler ise yüzde 2,41 ile lifli bitkiler, yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, canlı bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 1,34 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, bir evvelki aya nazaran azalışın olduğu alt kümeler ise yüzde 19,98 ile öteki ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,21 ile çeltik, yüzde 2,37 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,23 ile yağlı meyveler oldu.

Mart 2021’de, endekste kapsanan 81 unsurdan, 26 unsurun ortalama fiyatında azalış olurken 3 unsurun ortalama fiyatında değişim olmadı. 52 hususun ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.