TBB’den tam kapanma tedbirleri çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin açıklama geldi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 17 günlük tam kapanma önlemleri çerçevesinde bankacılık süreçlerine ait kamuoyu duyurusu yaptı. TBB’den yapılan duyuru şöyle;

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 26 Nisan 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak “Tam Kapanma Tedbirleri” kararına istinaden, genelgede belirlenen müddetlerde geçerli olmak üzere, bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda Türkiye Bankalar Birliği’nin aşağıdaki konularda aldığı kararlara ait kamuoyuna bilgi verilmesi faydalı görülmüştür.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları:

Alınan önlemlerin muvaffakiyete ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikârdır. Bu bağlamda, kısıtlama müddetince, banka müşterilerinin süreçlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri, değer arz etmektedir.

Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sıhhatinin korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.

Banka şubeleri 10.00 – 16.00 saatleri ortasında, sayıları banka idarelerince belirlenecek formda ve makul sayıda işçi ile hizmet verecektir.

Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ait bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve başka irtibat kanallarından ulaşabilirler.

Çek Süreçleri:

Çek süreçlerinde, banka şubeleri kısıtlama mühletince açık olduğundan, banka şubesine  gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile süreç yapılmasını talep etmesi halinde,

hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek,

çekin karşılığı hesapta mevcut değilse, muhatap banka tarafından

mevzuya ait mevzuat kararlarına nazaran süreç yapılabilecektir.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise, Türk Ticaret Kanunu’nun aşağıdaki 811. unsur kararından yararlanabilecektir.

Zorlayan sebepler:

UNSUR 811- (1) Kanunen muhakkak olan mühletler içinde çekin ibrazı yahut protesto edilmesi yahut buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin mevzuatı yahut rastgele bir zorlayan sebep üzere aşılması imkânsız bir mani nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu süreçler için makul olan mühletler uzar.

(2) Hamil, zorlayan sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke yahut alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve tarihini yazarak imzalamakla mecburidir. 723. unsur kararları burada da uygulanır.

(3) Zorlayan sebebin ortadan kalkmasından sonra hamil, çeki gecikmeksizin ödeme gayesiyle ibraz etmek ve gereğinde protesto yahut buna eş bedelde bir belirlemeyi yaptırmak zorundadır.

(4) Zorlayıcı sebep, ibraz mühletinin bitiminden evvel olmak kuralıyla, hamilin bu sebebi kendinden evvel gelen borçluya ihbar ettiği günden itibaren onbeş günden fazla devam ederse, çekin ibrazına ve protesto çekilmesine yahut buna eş kıymette bir belirlemeye gerek kalmaksızın başvurma hakkı kullanılabilir.

(5) Hamilin yahut çeki ibraz etmekle, protesto çekmekle ya da birebir nitelikte bir belirlemeyi yaptırmakla görevlendirdiği kişinin, yalnızca kendileriyle ilgili olgular zorlayıcı sebep sayılmaz.

Müşteri Edimleri:

Sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda süreç yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle, 30 Nisan – 14 Mayıs 2021 tarihleri ortasında bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla, edim müddetlerinin uzatılması konusunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Risk Merkezi Bildirimleri:

Edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi’nin Zorlayan Haller Uygulamasına nazaran yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

Bu süreci birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz. Sıkıntı günlerin aşılması için çabalayan, başta sıhhat çalışanlarımız olmak üzere, finans kesimi mensuplarına ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız.

Süreçlerini şube dışı kanalları kullanarak yapma konusunda hassasiyet gösteren pahalı banka müşterilerine teşekkür ederiz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”