TCMB Esas Mukavelesinde değişiklik: Yabancı merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanlığının mevzu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, kelam konusu sözleşmenin 40’ıncı unsurunun (III) numaları fıkrasına “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerine ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz konulamaz. bendi eklendi