Türk girişimcileri en fazla yatırımı AB ülkelerine yaptı

Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılına ait yürüttüğü “Yurt Dışı Yatırım Anketi”ne nazaran, Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımlarda yüzde 65,4 hisse ve 30,4 milyar dolarlık sermaye konumuyla Avrupa Birliği (AB) ülkeleri öne çıktı.

Sermaye durumu 46,5 milyar dolar

Ankete nazaran, Türkiye’de yerleşik gerçek ve hukukî şahısların yurt dışında gerçekleştirdikleri 2 bin 43 yatırımın 2021 yıl sonu prestijiyle sermaye durumu 46,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışı yatırımlarının meblağı 51,8 milyar dolar

Yatırımcı ile yurt dışı yatırım ortasındaki borç münasebetinin de dikkate alındığı net yatırım konumu çerçevesinde Türkiye’de yerleşik gerçek ve hükmî bireylerin yurt dışı yatırımlarının fiyatı 51,8 milyar dolar oldu.

2 bin 43 yatırımın 756’sı AB ülkelerinde gerçekleşti

Türkiye kaynaklı yurt dışı yatırımların bölgelere dağılımı incelendiğinde, toplam 2 bin 43 yatırımın 756’sının AB ülkelerinde, 450’sinin “Diğer Avrupa Ülkeleri” olarak gruplandırılan Birleşik Krallık, Rusya, Balkanlar, EFTA (Avrupa Özgür Ticaret Birliği) üyeleri ve Doğu Avrupa bölgesinde bulunduğu görüldü.

Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde Türkiye kaynaklı 237, başka Asya ülkelerinde 229, Kuzey Amerika’da 160, Kuzey Afrika’da 87, öteki Afrika ülkelerinde 64, Orta Amerika ve Karayipler Bölgesi’nde 26 yatırım bulunuyor. Öbür yatırımların dünyanın dört bir yanına yayılması dikkati çekiyor.

Buna nazaran, AB ülkelerinin toplam yatırımlar içindeki hissesi yüzde 37,56 olurken öteki Avrupa ülkelerinin hissesi yüzde 22,1 olarak belirlendi.

İlk sırada Hollanda var

Bakanlığın anket çalışması sonucu, 2021 yılı sonu prestijiyle toplam 126 ülkede direkt Türk yatırımı bulunduğu görüldü. Birinci sırada 201 yatırım ve 20 milyar 308 milyon 277 bin 834 dolarlık sermaye durumuyla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi, 83 yatırım ve 4 milyar 450 milyon 151 bin 148 dolarlık sermaye konumuyla Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) takip etti. Almanya, 158 yatırım ve 2 milyar 312 milyon 571 bin 205 dolarlık yatırım fiyatıyla 3’üncü, ABD de 152 yatırım ve 2 milyar 271 milyon 777 bin 66 dolarlık fiyatla 4’üncü sırada bulunuyor.

Finans ve sigorta faaliyetleri birinci sırada

Türkiye’de yerleşik gerçek ve hükmî bireylerin gerçekleştirdikleri yurt dışı yatırımlarda finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 76,5’lik hisseyle birinci sırada yer aldı. Bu kesimi yüzde 3,2’lik hisseyle toptan ve perakende ticaret, yüzde 2,6’lık hisseyle ana metal endüstrisi, yüzde 2,6’lık hisseyle besin, içecek ve tütün eserleri imalatı, yüzde 2,6’lık hisseyle inşaat, yüzde 2’lik hisseyle dokuma ve giysi endüstrisi ve yüzde 1,9’luk hisseyle bilgi ve irtibat dalı izledi.