Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin çocuklarının hali

TÜİK verisine nazaran, 2020 yıl sonu prestijiyle, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi ve bunun 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturmakta.

Çocuk nüfusun %51,3’ünü erkek çocuklar, %48,7’sini kız çocuklar. Birleşmiş Milletler tarifine nazaran; 0-17 yaş kümesini içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2020 yılında %27,2 oldu.

İstikrarlı bir biçimde düşen çocuk nüfusunun toplama oranı projeksiyonlara nazaran azalmaya devam edecek.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran; çocuk nüfus oranının 2025 yılında %26,6, 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörülmekte.

Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080

AB ortalaması üzerinde

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,2 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla; %24,2 ile İrlanda, %21,6 ile Fransa, %21,1 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla; %15,8 ile İtalya, %15,9 ile Malta ve %16,4 ile Almanya oldu.
Türkiye’nin çocuk nüfus oranının %27,2 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.
Çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2020
Vilayetlerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan vilayet, %45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa vilayetini %42,8 ile Şırnak ve %40,9 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç vilayet ise sırasıyla; %17,3 ile Tunceli, %18,1 ile Edirne ve %18,7 ile Kırklareli oldu.
Vilayetlere nazaran çocuk nüfus oranı, 2020
Beklenen hayat mühleti 15 yaşındaki çocuklar için 64,6 yıl oldu
Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına nazaran; doğuşta beklenen hayat müddeti, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve bayanlar için 81,3 yıl oldu.

Türkiye’de 7 yaşına ulaşan bir çocuğun kalan hayat müddetinin ortalama 72,5 yıl, erkek çocuklar için 69,9 yıl ve kız çocuklar için 75,2 yıl olduğu görüldü. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için ise bu mühlet 64,6 yıl oldu. Erkekler çocuklar için bu mühlet 62,0 yıl iken kız çocuklar için 67,3 yıl oldu. Bu yaş için kız ve erkek çocuklar ortasındaki beklenen ömür müddeti farkının 5,3 yıl olduğu görüldü.

Yaşa ve cinsiyete nazaran çocuklarda beklenen ömür müddeti, 2017-2019
Eğitim kademelerinde okul tamamlama oranları arttı
Ulusal Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine nazaran, eğitim kademelerine ve cinsiyete nazaran okul tamamlama oranlarına bakıldığında yıllara nazaran bir artış gözlendi. İlkokul tamamlama oranı 2014/’15 eğitim ve öğretim devrinde %97,7 iken bu oran 2019/’20 eğitim ve öğretim periyodunda %98,6 oldu. Ortaokul tamamlama oranı 2014/’15 eğitim ve öğretim devrinde %94,1 iken bu oran 2019/’20 eğitim ve öğretim periyodunda %97,7 oldu. Ortaöğretim tamamlama oranı ise %58,8’den %70,3’e yükseldi.

Ortaöğretim okul tamamlama oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2019/’20 eğitim ve öğretim devrinde erkek çocuklar için %67,8, kız çocuklar için %72,9 olduğu görüldü.

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı
Evlenme istatistiklerine nazaran; 16-17 yaş kümesinde olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2020 yılında %2,7’ye düştü. Öbür taraftan, birebir yaş kümesinde olan erkek çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2020 yılında %0,1 oldu.
Cinsiyete nazaran çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı, 2002-2020
Yaş kümesi 15-17 olan çocuklarda işgücüne katılma oranı %16,2 oldu
Hanehalkı İşgücü Araştırması 2020 yılı sonuçlarına nazaran; 15-17 yaş kümesindeki çocukların işgücüne katılma oranı %16,2 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde; bu oranın erkek çocuklar için %23,4 kız çocuklar için %8,6 olduğu görüldü.

Bebek vefat suratı binde 9,1 oldu
Vefat ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran; 2009 yılında bebek mevt suratı binde 13,9 iken 2019 yılında binde 9,1’e düştü. Bebek mevt suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde, 2009-2019 yılları ortasında bebek mevt suratının erkek bebekler için binde 14,6’dan binde 9,8’e, kız bebekler için binde 13,1’den binde 8,4’e düştüğü görüldü.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme mümkünlüğünü söz eden beş yaş altı mevt suratı, 2009 yılında binde 17,7 iken 2019 yılında binde 11,2’ye düştü. Beş yaş altı vefat suratı cinsiyete nazaran incelendiğinde; 2009-2019 yılları ortasında beş yaş altı mevt suratının erkek çocuklar için binde 18,5’ten binde 12,0’a, kız çocuklar için binde 16,8’den binde 10,3’e düştüğü görüldü.
Bebek ve beş yaş altı vefat suratı, 2009-2019