Şirketler

Vodafone Türkiye, yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı

Daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma amacıyla faaliyet gösteren Vodafone Türkiye, şebekesini ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir güç kaynaklarından kullanmaya başladı. Böylelikle %100 yenilenebilir güç maksadına planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşan Vodafone Türkiye, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir güç kullanan birinci ve tek operatör oldu.

Gaye odaklı vizyonu doğrultusunda global karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt eden Vodafone, Türkiye’de de çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına sürat verdi. Vodafone Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü’nde yaptığı açıklamada, 2021/21 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir güç kaynaklarından satın alarak %100 yenilenebilir güç amacına planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyurdu. Vodafone, Türkiye genelinde 12 data merkezi,  16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin %100’ünü yenilenebilir güç kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir güç kullanan birinci ve tek operatör oldu.

Vodafone’un Türkiye’de şebekesini ve ofislerini yeşil güce geçirmesini pahalandıran Vodafone Türkiye İcra Konseyi Lider Yardımcısı Hasan Süelşunları söyledi;

“Vodafone olarak, iklim değişikliği konusunda acil tedbir alınması ve bilhassa şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel tesirlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda müspet ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve güç verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan iklim gayesine odaklanan SKA 13’ü ve pak güce odaklanan SKA 7’yi destekliyoruz. Vodafone Türkiye’nin %100 yenilenebilir güç maksadına ulaşmasını, 2025 yılına kadar çevresel tesirini yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma seyahatinde atılan çok değerli bir adım olarak görüyoruz. Altyapımızı %100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz. Güneş, rüzgâr, su kaynaklarından sağlanan enerjiyi kullanarak müşterilerimize eser ve servislerimizi sürdürülebilir yeşil altyapımız üzerinden sunmaya devam edeceğiz. %100 yenilenebilir elektriğe geçiş, fosil yakıtlara olan bağlılığımızı azaltırken, müşterilerimizin kaynaklarını daha aktif bir formda yönetmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak. Vodafone olarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak gayesiyle yenilenebilir ve alternatif güç kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Yenilenebilir güce 5 milyon TL’yi aşkın yatırım

Vodafone Türkiye, çevresel tesirini azaltmak üzere yenilenebilir güç projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2019’da Adana’da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt’taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL’yi aşkın yatırımla güneş gücü sistemleri kuran Vodafone, yenilenebilir güç yatırımlarına önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’daki teknoloji merkezleriyle devam edecek. Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir güç yatırımlarıyla 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil güç üretmeyi ve yıllık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Net sıfır gayesini 10 yıl öne çekti

Vodafone Kümesi, geçen yıl toplam global karbon emisyonunu 2040’a kadar “net sıfır”a düşürmeyi taahhüt etti. Karbon azaltma hedefleri Bilime Dayalı Gayeler Teşebbüsü tarafından onaylanan Vodafone, bu doğrultuda, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve satın aldığı tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan (Kapsam 2) tedarik ederek karbon emisyonunu sıfırlamayı; 2030’a kadar, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan (Kapsam 1) tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı; 2030’a kadar, ortak teşebbüsler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı eserlerin kullanımı ve iş seyahatlerinden kaynaklanan (Kapsam 3) karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı, 2040’ta ise büsbütün ortadan kaldırmayı hedefliyor. Vodafone, 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde “net sıfır”a ulaşma gayesini 10 yıl öne çekmiş oldu.