Borsalar

Ziraat Yatırım: Birinci Çeyrek 2021 Kar Tahminleri

Bankacılık bölümü karı 2021 yılının Ocak-Şubat devrinde, bir evvelki yılın birebir devrine nazaran %39, bir evvelki çeyreğin birinci iki ayına nazaran de %16,5 oranında düşüş kaydetmiş ve 9,2 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası’nın faiz artışlarına devam etmesinin mevduat maliyetleri üzerindeki olumsuz tesiri son çeyreğin akabinde birinci çeyrekte artarak devam etmiş ve dal karlılığını olumsuz istikamette etkilemiştir. Mevduat maliyeti artışına paralel yeni kredi fiyatlamaları yapılmaya devam etmekle birlikte hem yeni kredi artışının görece düşük olması, hem de gecikmeli tesir nedeniyle kredi fiyatlamalarının olumlu tesiri sonlu olmuştur. Ayrıyeten, son çeyrekte yapılan düzeltmelere bağlı TÜFE endekslilerden elde edilen yüksek gelirlerin akabinde, 2021 yılının birinci çeyreğinde olağanlaşmaya bağlı olarak TÜFE endekslilerin de karlılığı olumuz tarafta etkilemesi beklenmektedir. Buna ilaveten, swap maliyetlerindeki yükselişe bağlı olarak ticari kar/zarar kalemi üzerinden bankacılık dalı karlılığını baskılaması beklenmektedir. Başka taraftan bilhassa TL kredilerinde tüketici kredileri kaynaklı büyüme fiyat ve komsiyon gelirleri desteklemiştir.

Kamu mevduat bankaları, bilhassa 2020 yılının birinci yarısındaki yüksek kredi büyümesinin de tesiriyle, özel bankalara nazaran 2020 yılının son çeyreğinin akabinde 2021 yılının birinci çeyreğinde de görece daha düşük kredi büyümesi gerçekleştirmiştir. Bölümde TL kredi büyümelerindeki yavaşlama 2021 yılının birinci çeyreğinde de devam etmiş lakin kurlardaki sert yükselişin tesiriyle toplam kredi büyümesi bir evvelki çeyreğin üzerinde kalmıştır. 31 Aralık 2020-26 Mart 2021 haftalık BDDK datalarına nazaran kesimde kamu mevduat bankaları hariç toplam kredi büyümesi %4,72 iken, kamu mevduat bankalarındaki toplam kredi büyümesi %2,77 olmuştur.

TÜFE endeksli tahvillerin getirilerinde gerçekleşen enflasyona nazaran yapılan düzeltmeye bağlı olarak 2020 yılı sonu çeyreğinde İş Bankası hariç tüm bankalarda düzeltme kaynaklı yüksek artış kaydedilmişti. 2021 yılının birinci çeyreğinde ise olağanlaşmaya bağlı olarak kullanılan enflasyon iddialarına nazaran, yüksek bazın tesiriyle TÜFE endekslilerden elde edilen gelirlerde bir evvelki çeyreğe nazaran tekrar İş Bankası hariç sert düşüş kaydedilmesi beklenmektedir. Bilhassa Halkbank’ta 2020 yılı ile ilgili tüm enfasyon düzeltmesini son çeyrekte yapıldığı için birinci çeyrekte TÜFE endekslilerin olumsuz tesirinin daha şiddetli olması beklenmektedir. İş Bankası’nda TCMB enflasyon beklenti anketi kullanılmasına bağlı olarak bir evvelki çeyreğe nazaran TÜFE endeksli tahvil getirilerinde kıymetli bir değişiklik beklenmemektedir.

Net faiz gelirlerinde tüm bankalarda genel olarak çeyreksek düşüş kaydedilmesi öngörülmüştür. Bu düşüşte, TÜFE endekslilerin negatif tesirine ilaveten kredi mevduat makasındaki daralmanın artarak devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Kamu bankalarında net faiz gelirlerindeki düşüşün daha yüksek olması beklenmektedir.

Genel olarak tüm bankaların fiyat ve komite gelirlerinde birinci çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran, tüketici kredilerindeki kamu hariç bankalardaki güçlü büyümenin de olumlu katkısıyla artış kaydedileceği öngörülmüştür.

Ticari ziyanda, Garanti BBVA ve Yapı Kredi’de döviz cinsinden takip edilen karşılıkların korunmasına bağlı kurlardaki yüksek artış kaynaklı gelir oluşmasının tesiriyle, swap maliyetlerindeki artışa rağmen, bir evvelki çeyreğe nazaran düşüş kaydedildiği, Akbank’ın ise ticari ziyandan ticari kara geçtiği öngörülmüştür. Halkbank ve Vakıfbank’ta ise kur kaynaklı korunma olmaması ile swap kullanımları ve swap malyetlerindeki artışa bağlı olarak ticari kardan ticari ziyana geçileceği varsayılmıştır.

2020 yılında bankaların genel olarak ihtiyatlılık kapsamında yüksek karşılık ayırmalarının akabinde, 2021 yılının birinci çeyreğinde karşılıkların normalleşeceği öngörülmüştür. Öbür taraftan Akbank ve Garanti BBVA’da kur artışı kaynaklı karşılık sarfiyatları bir evvelki çeyreğe nazaran artmıştır. Bunda döviz cinsi tutulan karşılıklarda kur kaynaklı artış kaydedilmesi kıymetli etken olurken, LYY kaynaklı karşılık sarfiyatları de kurlardaki artışın tesiriyle yükselmiştir.

Başka faaliyet gelirleri, genel olarak güçlü tahsilatlarla karlılığı desteklerken, Halkbank ve Vakıfbank’ta karşılık iptalleri de öteki gelirleri desteklemiştir. Ek olarak birinci çeyrekte Halkbank ve Vakıfbank temettü geliri kaydetmiştir.

Takibimizdeki bankalardan bir evvelki çeyreğe nazaran en yüksek kar artışını düşük baz tesiriyle Yapı Kredi Bankası’nin kaydedeceğini öngörürken, Garanti BBVA, İş Bankası ve Vakıfbank’ta da çeyreksel artış öngörülmüştür. Başka bankaların karlarında ise bir evvelki çeyreğe nazaran düşüş kaydedilmesi beklenirken, en yüksek düşüşün Halk Bankası’nda olacağı iddia edilmiştir.

Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, 2021 yılının birinci çeyreğinde takibimizdeki bankaların toplam karlarının bir evvelki çeyreğe nazaran %13,6 oranında artarken, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran ise %6,9 oranında daralacağını kestirim ediyoruz.

2021 yılının 1. çeyreğinde TL’ye nazaran Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla %13,4, %8,5 ve %6,2 oranlarında paha kazanmışlardır. Münasebetiyle döviz açık konumları olan şirketlerin bu durumdan olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Dolar’daki görece yüksek yüksek artıştan ötürü Dolar açık konumu yüksek olan şirketlerin, Euro ve Japon Yeni açık durumu olan şirketlere nazaran daha olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

2020 yılının 4. çeyreğinde, Dolar, Euro ve Japon Yeni, TL’ye nazaran, sırasıyla %6,0, %1,3 ve %3,8 oranlarında bedel kaybetmişti. Bu nedenle, birinci çeyrekte kurların yükselmesine bağlı olarak, döviz açık durumu olan şirketler bir evvelki çeyrekteki kur farkı gelirlerine rağmen bu çeyrekte yüksek kur farkı sarfiyatı yazabilecekken, döviz fazla durumu olan şirketler de bir evvelki çeyrekteki kur farkı masrafına rağmen bu çeyrekte yüksek kur farkı geliri kaydedebilecektir.

Ayrıyeten, ana karşılaştırma periyodu olan 2020 yılının birinci çeyreğinde ise TL’ye nazaran Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla %9,7 %8,5 ve %10,9 oranlarında paha kazanmıştı. Bu kapsamda, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran kurların olumsuz tesirinin dolar bazında açık durumu olan şirketlerde bu çeyrekte daha yüksek olması beklenmektedir.

En yüksek açık duruma sahip şirketler Koç Holding ve İskenderun Demir Çeliktir. İskenderun Demir Çelik dolar cinsinden bilanço tutmakta olup döviz açık durumunu EUR ve TL cinsindendir. 1. çeyrekte, nette 254mn TL’lik bir kur farkı sarfiyatı oluşabilir. Koç Holding ise USD tarafında ağır açığı olan şirket kısıtlı EUR fazlası ile bu çeyrekte 283mn TL kur farkı masrafı kaydedebilir.

Türk Hava Yolları (THYAO) USD cinsinden finansallarını tutmakta ve döviz açık konumu EUR ve JPY cinsinden olan THY’nin, EUR’nun ve JPY’nin USD karşısında paha kaybetmesi sonrasında nette 449mn TL’lik bir kur farkı geliri yazabilir.

USD ve EUR fazlasına istinaden Aselsan’ın 877mn TL kur farkı geliri kaydedeceği hesaplanmıştır.

Kaynak: Ziraat Yatırım