Sektörel Güncel Gelişmeler: Demir Çelik

Worldsteel bilgilerine nazaran, Nisan ayında global ham çelik üretiminde bir evvelki yılın tıpkı devrindeki zayıf bazın da tesiriyle yıllık bazda %23,3 artış kaydedildi. Ocak-Nisan devrindeki yıllık artış da %13,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu periyotta birinci 10 üretici ülkenin tamamımın ham çelik üretiminde artış gözlendi. En süratli artışı ise %26,9 ile 2. sıradaki Hindistan’ın gerçekleştirdiği görüldü. Tıpkı periyotta, tüm bölgelerin ham çelik üretiminin artış kaydetmesi, kesim faaliyetlerinin dünya genelinde canlandığına işaret etti.

Türkiye’nin ham çelik üretiminde Haziran 2020’den bu yana süren artış eğilimi Nisan ayında da %46,6’lık süratli artışla devam etti. Böylelikle, Ocak-Nisan periyodunda, 2020 yılının birebir devrine nazaran %16,9 artışla 13,1 mt ham çelik üretimi gerçekleştirildi.

Yılın birinci çeyreğinde çelik eserleri ihracatı yıllık bazda ölçü bakımından %2,8, meblağ bakımından da %28,8 yükseliş kaydetti. Tıpkı devirde kesin çelik mamul ithalatı ölçü bakımından %15,7 artarken, fiyat bakımından %42,5 yükseliş kaydetti. Fiyat bakımından daha süratli artışların kaydedilmesinde, yükselen döviz kurları ve global piyasalarda demir fiyatlarındaki süratli yükselişler tesirli oldu.

Dünya genelinde imalat sanayi faaliyetlerinde düzgünleşme eğilimi sürerken, arz-talep istikrarındaki bozulmaların da devam ettiği gözleniyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, yılın birinci çeyreğinde üretimde görülen artışa rağmen endüstrinin temel girdilerinden olan sıcak sac ihracatının yaklaşık %38 oranında azalmasının, daldaki üretici firmaların iç piyasaya yöneldiğine işaret ettiğini belirtti. Ayrıyeten, Avrupa Komitesi Türkiye’den ithal sac eserlerine Temmuz 2021’den itibaren geçerli olmak üzere %4,7-7,3 ortasında değişen oranlarda anti-damping vergisi getirdiğini duyurdu. Mevcut arz-talep şartlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, AB’nin kararının dalın ihracatını baskı altında tutabileceği düşünülüyor.

Global ölçekte enflasyon kaygıları artarken, emtia fiyatlarındaki süratli yükseliş de sürüyor. Çin’in güçlü talebinin de tesiriyle, bakır üzere başka ana metallerle birlikte demir cevheri fiyatlarında da son periyotlarda rekor seviyede artışlar devam ediyor. Global piyasalarda demir cevheri fiyatlarının geçen yılki düzeylerin 2 katını aştığı izleniyor.

Kaynak: iktisat.isbank.com.tr