Ekonomi Haberleri

BloombergHT Tüketici Güven Endeksi’nde martta büyük düşüş

Bloomberg HT Tüketici İnanç Endeksi mart ayında bir evvelki ayın kesin endeksine nazaran yüzde 5,69 azalarak 65,10 bedelini aldı.

Endeksin ayrıntılarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında hem de geleceğe ait beklentilerinde gerileme olduğu görülüyor.

Pandemi hadise sayılarındaki sert artışlar ile finansal piyasalardaki iç ve dış kaynaklı gerilim güveni olumsuz etkilediği izleniyor. Ön endekse nazaran gerileme olması, mart ayının ikinci yarısında içeride yaşanan gelişmelerin tesirli olduğunu gösteriyor.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir evvelki aya nazaran yüzde 5,96 azalarak 78,15 değerini aldı. Öteki taraftan, içinde bulunduğumuz periyodun sağlam tüketim malları ile araba ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise yüzde 0,43 azalarak 37,55 pahasını aldı.

Sonuç olarak, endeks Ocak ayı sonrası başlayan düşüşünü sürdürüyor.

BloombergHT