Şirketlerin yüzde 85’i esnek ofis alanlarını tercih ediyor!

Salgın sürecinde esnek çalışma modeli iş ömrüne süratle dahil olurken, çalışma alanı tarafında mesken ve alışık olduğumuz ofis kavramı ortasında kalıcı bir hibrit yaklaşım yerleşti. Kolektif House’un yaptığı anket çalışmasına nazaran şirketlerin %77’si salgından sonra da hibrit çalışmaya devam etmeyi planlarken, firma sahiplerinin %85’i yeni çalışma sistemine uygun esnek ofis alanlarını tercih edeceklerini bildiriyor.

Global sıhhat krizi dijitalleşmeyi hızlandırıp, tüketici alışkanlıklarını değiştirirken, iş hayatını da dönüştürdü.  Bu dönüşümün sonucunda hızlanan bir trend olan hibrit çalışma modeli önümüzdeki yıllarda da kalıcı olmaya devam edecek. Kolektif House tarafından yapılan ve iştirakçilerin %60’tan fazlasının orta ve üst seviye yöneticilerden oluştuğu ankete katılanların %77’si salgın sonrasında da hibrit çalışmaya devam edeceklerini bildiriyor. Firma sahipleri tarafında anket iştirakçilerinin %85’i esnek ofis alanlarını ya şu anda kullandığını ya da önümüzdeki vakit planlamaları içerisinde değerlendirdiğini belirtirken, %60’a yakını çalışan memnuniyeti için ofis alanı tasarımı ve çalışma alanı stratejilerinin öncelikleri olduğunu aktarıyor.

OFİSE DÖNÜŞ STRATEJİSİNE GEREKSİNİM DUYANLARIN ORANI %75

Ankete katılanların %56’sı klasik sisteme nazaran daha esnek bir çalışma biçimi benimsediğini tabir ediyor. Ofise dönüş stratejilerinden emin olmayan ve alınan tedbirlerin kâfi olmadığını düşünen kısmın %75’ten fazla olması ise şirketlerin çalışma alanı stratejileri konusunda gelişime açık olduğunu gösteriyor.

UYDU OFİSLER VE “KULLANDIĞIN KADAR ÖDE” SİSTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Anket sonuçlarına ait değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Son yıllarda teknolojinin sürat kazanması, mobilitenin artması, iş-yaşam istikrarına ve müspet iş kültürüne sahip olmayı bekleyen Z kuşağının çalışma hayatına   dahil olmasıyla küresel kurumsal şirketlerin esnek çalışma alanlarına yönelimi başlamıştı.  Salgın ise çalışma sistemini büsbütün değiştirdi.  Kâr odaklı yaklaşım yerini insanı daha çok merkeze alan paha odaklı yaklaşıma bıraktı. Böylelikle geleceğin çalışma modeli olarak görülen hibrit yapıya geçiş hızlandı. Bugün gelinen noktada rotasyonlu çalışma modelini kalıcı olarak benimseyen şirketler merkez ofislerini küçültürken, çalışanların konutlarına yakın yerlerde uydu ofisleri ve “kullandığın kadar öde” sistemlerini çalışma alanı stratejilerine dahil ediyor” dedi.

ESNEK OFİSLER ŞİRKET ve ÇALIŞANLARI ÖZGÜR KILIYOR

Küçük ya da büyük fark etmeksizin tüm şirketlerin artık ticari bir alan satın almak ya da uzun vadeli kontratlarla kiralamak yerine demirbaştan teknolojik alt yapıya rastgele bir ön yatırım gerektirmeyen, resepsiyondan ikramlara birçok hizmeti bir ortada sunan esnek ofis tahlillerini tercih eettiğini vurgulayan Ahmet Onur, şu açıklamalarda bulundu: “Bu yeni yapılanma şirketlerin büyüme/küçülme kararları doğrultusunda ofis alanını süratli bir formda dönüştürmesinde kuruma son çevikliği sunarken, önemli bir maliyet avantajı sağlamanın yanında hem şirketleri hem de çalışanları daha özgür daha keyifli ve daha verimli kılıyor. Çalışanların istedikleri yerde çalışmasına imkan tanıyan esnek çalışma alanları sayesinde şirketler çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve bağlılığını artırmak için büyük bir avantaj yakalarken, yeni yetenekleri de bünyelerine rahatlıkla çekebiliyor. Burada ortaya koyulan en kıymetli yararlardan biri ise şirketlerin yeni iş birliklerinin kapısını aralayan bir ekosistemin içine dahil olması ve hedeflenen müşterilere yerinde erişim sağlaması.”

“HER MUHTAÇLIĞA UYGUN ÇALIŞMA ALANI TAHLİLLERİ SUNUYORUZ”

Kolektif House’un da geliştirdiği her gereksinime uygun ofis tahlilleriyle çalışma hayatındaki dönüşümde öncü rol üstlendiğinin altını çizen Ahmet Onur, kelamlarına şöyle devam etti: “Kolektif House olarak şirketlere ve çalışanlara en optimum faydayı sağlayacak ofis tahlilini planlamak üzere şirketlerin ofis tahlillerini belirlemeye stratejik perspektifle yaklaşıyoruz. Kurumsal, kişisel, inovatif tahlillerimiz ve bu tahlillerimiz üzerinden sunduğumuz kombinasyonlar sayesinde şirketleri ofis alanı belirlemede esnekliğe ve çevikliğe kavuşturuyoruz. Kolektif Enterprise ile 50 kişilik orta ölçekli şirketlerden 1.000 kişilik kurumsal şirketlere kadar kurumların spesifik gereksinimlerine karşılık veren verimli çalışma alanı tahlilleri sunuyoruz. Kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda gerekli büyüklükteki çalışma alanını bulup, kurumun tercihleri kapsamında tasarlayıp, tüm operasyonel süreçlerini bizler üstleniyoruz. Böylelikle şirketler için ön yatırım maliyetleri ortadan kalkarken, tek paydaş olarak Kolektif House ile tüm süreçlerin konsolide edilip tek elden tek faturayla yönetilebilmesi verimliliği artırıyor. Buna ek olarak kurumlar esnek kontrat kaideleri ile büyüme/küçülme durumlarında alan optimizasyonu yapılabilme imkânına kavuşurken, merkez ofislerde azalan metrekarelere karşılık, paylaşımlı alanların da ofis alanına dahil edilmesiyle daha verimli ve geniş çalışma alanına sahip oluyor. Etkileşime ve yaratıcılığa imkan sağlayan mimari dizaynımız sayesinde ise çalışan memnuniyeti artıyor.”