Borsalar

Coca-Cola İçecek, Hızlı Tüketim Malları Sektöründe Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı

Coca-Cola İçecek, 2020 yılında “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla sürdürdüğü faaliyetlerini birinci sefer yayınladığı “2020 Entegre Faaliyet Raporu” ile paylaştı. Böylelikle Türkiye süratli tüketim malları dalında birinci kez bir şirket entegre faaliyet raporu yayınlamış oldu. Raporda Coca-Cola İçecek’in finansal ve finansal olmayan performansı ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir kıymetlendirme ile ele alındı. Birinci entegre faaliyet raporunu yayınlamanın gururu içinde olduklarını belirten Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Pandeminin tesirli olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güçlüyüz” dedik. Kuvvetli geçen 2020 yılını muvaffakiyetle tamamladık. 2021 yılında da kıymet yaratmaya ve büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Pandeminin tüm dünyayı derinden etkilediği 2020 yılında, hem çalışanları hem paydaşları hem de içinde bulunduğu toplumlar için paha yaratan uygulamalarını “Birlikte Güçlüyüz” mottosuyla hayata geçiren Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 periyoduna ilişkin finansal ve finansal olmayan performansını bu yıl birinci sefer yayınladığı entegre faaliyet raporu ile paylaştı. Rapor birebir vakitte çankaya escort
Türkiye’de süratli tüketim malları kesiminde yayınlanan birinci entegre faaliyet raporu oldu. Global Raporlama Teşebbüsü (Global Reporting Initiative – GRI) Standartları “Temel” seçeneği ve Milletlerarası Entegre Raporlama Konseyi’nin (International Integrated Reporting Council – IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine uyumlu olarak hazırlanan raporda, CCI’ın 2020 yılına ilişkin tüm faaliyetleri ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir kıymetlendirme ile ele alındı. Bugüne kadar yayınladığı sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları ile faaliyetlerinin şimdiki çıktılarını, geleceğe dair plan ve maksatlarını sürdürülebilirliğe dair yaklaşımı çerçevesinde ele alan CCI,  entegre faaliyet raporu ile entegre fikir yaklaşımını iş yapış hallerine de adapte etmeye başladı.

CCI’ın birinci entegre raporunda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara nazaran değerlendirildi. Raporda ayrıyeten, finansal, üretilmiş, fikri, beşerî, toplumsal  ve doğal olmak üzere altı sermaye öğesi etrafında, tüm paydaşlar nezdinde yaratılan paha de ele alındı. Altı kısımdan oluşan raporda; 2020 yılında öne çıkan gelişmeler, paydaşlarla etkileşim ve entegre yönetişim yaklaşımının yanı sıra stratejik öncelikler, kıymet yaratmaya yönelik program ve etlik escort
çalışmalar ile operasyonel ve finansal performansa dair detaylar paylaşıldı. Tıpkı vakitte, CCI’ın Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Kontratı İlerleme Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Bayanın Güçlenmesi Prensiplerine (WEPs) dair ilerleme bildirimlerini de yansıtan raporun içerik geliştirme sürecine AA1000 Garanti Standardının değer, kapsayıcılık ve hassaslık unsurları; finansal bildirimlerde ise Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK Kurumsal İdare Bildirimi değişikliği ile yayımlanan “Sürdürülebilirlik Prensipleri Ahenk Çerçevesi” unsur seti kılavuzluk etti.

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, faaliyet gösterilen ülkelerin 1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri ortasındaki periyoda ilişkin yatırımları, gayeleri, uygulamaları ve performans sonuçlarının yer aldığı 2020 entegre faaliyet raporunun kapsamının CCI’ın toplam üretim hacminin %100’üne ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Yıllardır etraf, toplum ve kurumsal yönetişim alanlarında paydaşlarımız için yarattığımız paha sayesinde dünyada ve ülkemizde önde gelen kuruluşlar tarafından tanınıyor ve takdir ediliyoruz. Bu kapsamda, 2009’dan bu yana taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Sözleşmesi’nin (UNGC) 10 unsurunu uygulama ve destekleme taahhüdümüzü ödün vermeden keçiören escort
devam ettirirken, 2013’ten beri UNGC 100 Endeksinde yer alan tek Türk şirketi olarak yerimizi koruyoruz. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, Morgan Stanley Capital International (MSCI) Küresel Sürdürülebilirlik Endeksi, Küresel SRI, FTSE4Good Emerging Endeksi ve ECPI Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlaması performansımızla bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara 2020 yılında bir yenisini ekledik. CCI’ın 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan Bağlantı Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2020 Spotlight Ödülleri’nde dört mükafata layık görülerek 1. sırada yer aldı. Bu başarılarımızın üzerine 2020 yılında entegre rapora geçişimizle CCI’ın toplumsal, çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili performansını, değerlendirmelerini, gaye, strateji ve fırsatlarını bütüncül bir yaklaşımla şeffaflık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz.”

“Birlikte hareket etmenin yarattığı gücün bedeline vurgu yaptık”

Burak Başarır, raporla ilgili değerlendirmesinde, “İlk entegre faaliyet raporumuzu yayınlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. 10 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak, her adımda sürdürülebilir bedel yaratmak için çalışıyoruz. Strateji odaklı ve geleceğe dönük planlamalarımıza ışık tutan entegre raporumuz ile finansal ve finansal olmayan performansımızı bütünsel bir formda ele aldık. Kullandığımız kaynaklar ve iş modelimizle birlikte yarattığımız pahası ilişkilendirdik ve şeffaflıkla ortaya koyduk. Pandeminin tesirli olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. “Birlikte Güçlüyüz” dedik. Güçlü geçen 2020 yılını muvaffakiyetle tamamladık” dedi ve şöyle devam etti: “Toplumumuza dayanak olduk, çalışanımızı önemsedik, müşteri ve tüketicimizin her vakit yanında dururken sürdürülebilirlik gayelerimizden vazgeçmedik. Türkiye ile birlikte 10 ülkede 400 milyondan fazla tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya kesintisiz hizmet ve çalışanlarımızın refahı için gerekli tedbirleri almaya ve gelişmelere nazaran ileriye taşımaya devam ediyoruz.”