Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor…

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding (GYH), borçları azaltma stratejisine devam ediyor. Bedelli sermaye artırımına gitme kararı alan GYH, bu yolla daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşacak.

Borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında Küresel Liman İşletmeleri’nin (GLİ) 250 milyon dolar fiyatındaki Kasım 2021 vadeli Eurobond refinansmanı için Artırma Süreci (Dutch Auction) de tamamlandı. Süreç sonunda, 49,7 milyon dolar nominal bedelli Eurobond’u geri alarak iptal eden GLİ, Eurobond bakiyesinin vadesinden evvel itfa edilmesi hedefiyle ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son basamağa geldiğini duyurdu.

Öte yandan Naturelgaz halka arzında, GYH’ye ilişkin olan hisselerin satışından elde edilen 127.627.581 TL’lik brüt gelir de borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında değerlendirildi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 13 ülkede faaliyet gösteren Küresel Yatırım Holding (GYH) 2021 yılını borçları bitirme yılı ilan etti. Bu strateji doğrultusunda arka arda kıymetli adımlar atan GYH, bedelli sermaye artırımı kararı aldı.

GYH tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 22 Nisan tarihli idare konseyinde “Şirket Temel Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisselerin Türü” başlıklı 6. ve “Sermayenin Artırılması” başlıklı 8. unsurunda verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket’in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL’ye artırılması” kararı alındığına yer verildi.

Daha istikrarlı sermaye yapısına kavuşacak

KAP’a yapılan açıklamada bedelli sermaye artırımına ait Küresel Menkul Pahalar AŞ’nin yetkilendirildiği duyurulurken, Çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL’ye artırılması için gerekli müsaade için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat yapılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Kısa ve uzun vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için tesirli adımlar atan GYH, sermaye artırımı ile likidite konumunu güçlendirecek. Şirket bedelli sermaye artırımı ile daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşacak.

GLİ Eurobond için alternatif süreci başlatmıştı

GYH iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Küresel Ports Holding Plc’nin %100 bağlı paydaşlığı GLİ de, borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında attığı adımları sürdürüyor.

Port Akdeniz’in 140 milyon dolar karşılığında Katar merkezli QTerminals’e periyoduyla buradan elde edilen gelir ile 250 milyon dolar dengeli ve Kasım 2021 vadeli Eurobond’un refinansmanının değerli bir kısmını karşılamıştı. Daha evvel kalan kısmın refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam eden GLİ, Artırma Sürecine ait teklif alımını 16 Nisan 2021 tarihinde tamamladı. 49,7 milyon dolar nominal bedelli Eurobond’u makul piyasa kurallarında geri alan ve iptal eden GLİ, Eurobond bakiyesinin vadesinden evvel itfa edilmesi emeliyle ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son kademeye geldiğini duyurdu.

Öte yandan Naturelgaz halka arzında da GYH’ye ilişkin olan hisselerin satışından elde edilen 127.627.581 TL’lik brüt gelir de borçluluğu azaltma stratejisi kapsamında değerlendirildi.