Küresel çapta şirketler ciro kaybına hazırlık yapıyor…

Allianz Trade’in gerçekleştirdiği Global Ticaret Anketi’nin ortaya koyduğu üç kıymetli trend; ciro kaybına hazırlanan şirketlerin sayısında ve alacakların tahsili riskinde artış ile kritik kıymetteki devlet dayanağı oldu.

Alacak sigortasında dünya başkanı Allianz Trade, “Allianz Trade 2022 Global Anketi”nin sonuçlarını yayınladı. Anket sonuçları, 2021 yılında ticari faaliyetlerin global olarak tekrar canlanmasıyla iyimserliğin oluştuğunu fakat bunun akabinde, 2022 yılının ihracatçılar için çok daha kuvvetli olabileceğini gösteriyor. Hem iş dünyası hem de tüketici nezdinde inanç kaybına neden olan Ukrayna’daki savaşa bağlı olarak yükselen emtia fiyatlarıyla, uzun vadeli tedarik zinciri aksaklıklarının önümüzdeki aylarda ihracat maliyetlerini artırması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya’daki şirketlerin nabzını tutan, Ukrayna’nın işgali öncesi ve sonrasını da kapsayacak halde yaklaşık 3 bin şirketin katıldığı iki anketin genel sonuçlarının öne çıkardığı üç trend ise ciro kaybına hazırlanan şirket sayısında ve alacak tahsili riskindeki artış ile kritik değerdeki devlet dayanakları oldu.

Kimya, güç, kamu hizmetleri ile makine ve teçhizat kesimlerinde tasa büyük

Devlet dayanağı, kriz vakitlerinde hala hayati ehemmiyete sahip

Anket sonuçlarına nazaran şirketlerin en önemli kaygıları ortasında yüksek güç fiyatları, jeopolitik tansiyonlar, artan nakliye darboğazları, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve girdi kıtlıkları yer alıyor. Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yarısı, artan finansman maliyetleri ve kur risklerinin oluşturduğu ek baskı karşısında korunmanın Covid-19 periyodunun mirası olan, devletin sağladığı finansman takviyesi (garantili krediler ve direkt sübvansiyonlar yoluyla) olduğuna inanıyor. Fakat Allianz Trade’e nazaran çok daha şiddetli bir ekonomik şok yaşanmadığı sürece Covid-19 krizindeki “ne değerine olursa olsun” usulü bir siyaset dayanağının benzerinin görülmesi muhtemel değil.

Avrupalı ihracatçıların yüzde 40’ından fazlası, Ukrayna’nın işgalinden sonra ödeme vadelerinin artmasını bekliyor ve yarısından fazlası önümüzdeki altı ila 12 ay içinde ödeme alamama riskinde bir artış öngörüyor.